Izračun tečajnih razlik

Konec leta je potrebno vse devizne odprte terjatve in obveznosti prevrednotiti po tečaju na dan 31. 12. XXXX. 

Dokler ne izvedemo prevrednotenja, ne smemo zapirati računov, za katere smo prejeli plačila po 1. 1. v novem letu.

Za pravilen izračun tečajnih razlik je potrebno vnesti tečaj na dan 31. 12. XXXX na vseh šifrah tečajnih list, ki smo jih uporabljali pri knjiženju deviznih računov. Sam pripomoček za izračun tečajnih razlik se nahaja v meniju Letne obdelave / Izračun tečajnih razlik.

Vnesemo nastavitvene podatke za izračun kot prikazuje spodnja slika. Pozorni moramo biti, da vnesemo datum tečaja v polju Na dan
31. 12. XXXX ter da izberemo Dogodek: Tečajne razlike, ki ima nastavljeno vrsto vknjižbe T - tečajna razlika.

Tečajne razlike lahko obračunavamo ločeno za vsak posamezen Konto, v kolikor pa želimo obračun narediti za vse devizne konte hkrati, damo kljukico v polje . Ko so vsi parametri določeni, s klikom na gumb program izračuna in le prikaže tečajne razlike. V tem trenutku tečajne razlike še niso poknjižene. Lahko jih pregledamo in po potrebi natisnemo. Sam izračun tečajnih razlik lahko večkrat poženemo z raznimi kombinacijami nastavitev.Če se s predlaganim izračunom strinjamo, pripravimo temeljnico s tečajnimi razlikami v Posredno knjiženje na gumbu . Ko se temeljnica poknjiži naprej iz posrednega knjiženja dobimo na odprtih postavkah prevrednoteno stanje odprtih postavk.

Obračun tečajnih razlik, ki je za isto obdobje ponovljiv, v primeru, da predhodno izračunanega brišemo iz posrednega knjiženja. Opisani obračun tečajnih razlik lahko uporabljamo tudi za medletno prevrednotenje odprtih terjatev in obveznosti na zadnji dan v mesecu. Pri tem veljajo enaka pravila kot pri obračunu konec leta.

*** Navodila pripravljena z različico iCentra 2022.17.004, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic in http://podpora.saop.si/ .

V tem prispevku