Kuhinja, recepture in jedilniki (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Varnostni sistem: Urejen napačen prikaz ključev varnostnega sistema iz vnosa/urejanja Jedilnikov.
2024.03.001
 • Tiskanje - Predvidena poraba, iz šifranta izbira Enote je odstranjen gumb do Nastavitev knjiženja Enote, dostopen ostaja preko menuja Šifranti-Enote in Šifranti-Obroki.
2024.01.001
 • Nastavitve programa - v primeru da ni povezave z NDK - Naročila dobaviteljem in kupcev, je na Jedilniku onemogočen gumb Naročanje dobaviteljem na Obdelavah.
2023.11.001
 • Analiza porabe - na preglednico (izbor stolpcev) so pripeljani planirani in dejanski količinski podatki sestavin ter razlike med njimi.
2023.09.001
 • Analiza porabe - odpravljena napaka pretvorbe tipa podatka pri vrtanju po preglednici
 • Analiza prodaje - urejen prikaz enote in obroka v preglednici v primeru knjiženja brez normativov sestavin, ki nimajo povezave z jedjo
 • Knjiženje porabe - konto porabe se v primeru kljukice v nastavitvah ("Konto porabe iz artikla" je DA) jemlje iz artikla, če je za tip skladišča vpisano, sicer se jemlje iz nastavitev kuhinje, enako kot če kljukice ni

2023.08.001
 • Odpravljena napaka pri Naročanju obrokov iz Obračuna storitev (OST).
2023.06.001
 • Ob izbiri knjiženja enote/obroka, dodamo kontrolo  nastavljenega knjižnega obdobja v MSP-ju in dneva, ki ga želimo knjižiti iz KUH. Dan knjiženja v KUH mora biti znotraj vpisanih datumov knjižnega obdobja MSP-ja.

2023.03.001
 • Onemogočano je brisanje šifre enote in obrokov za že knjižene oz. delne knjižene zapise.
 • Pri izpisu Osnovni poračun enot, je odpravljena napaka pri pripravo izpisa v kolikor na nastavitveni maski ni izbranega nobenega obroka.

2023.02.001
 • Na masko za popravljanje knjženja izdaje v MSP so pripeljane dodatne analitike v glavo in vse analitike v vrstice izdaj.
2022.18.001
 • Zaradi uvedb analitik na vrsticah v MSP-ju se je pri knjiženju porabe iz kuhinje v MSP, uredilo razbijanje na različne dokumente glede na spremembo Vrste prometa, enote, datuma in šifre konta. Spremembe stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca in referenta se zavedejo na vrstice022.15.001 dokumeta v MSP-ju.

2022.15.001
 • Pri Knjiženju porabe in Knjiženju porabe brez normativov je pred knjiženjem v MSP dodana kontrola obveznosti vpisane Vrste prometa na enoti/obroku in vpis obveznih podatkov v nastavitvah knjiženja na enoti/obroku. Če kateri od obveznih podatkov iz Vrste prometa ni vpisan v nastavitvah o tem program uporabnika obvesti in knjiženje se prekine.
2022.13.002
 • Manjkajoče potrebe kuhinje se lahko zapišejo v naročila dobaviteljem ali interna naročila.
 • Jedilniki - obdelave, naročanje dobaviteljem; pri predlaganju količine "Naročiti" se sedaj upošteva sistem "celoštevilčno: minimalno naročilo + korak"  (definirano na šifrantu artikli-stranke za stranko dobavitelja). Tudi v primeru ročnega popravljanja količine, se ta zaokroži po omenjenem sistemu.
2022.12.001
 • Odpravljena napaka, do katere je prišlo pri popravku knjiženja porabe »Popravi knjiženje« v primeru, ko uporabnik ni zapustil programa po prvotnem knjiženju porabe.
 • uskladili smo poimenovanja stolpcev, ki prikazujejo skupino artiklov.
2022.09.001
 • v šifrant obrokov smo dodali omogočili poljubno razvrščanje obrokov, ki se upošteva pri vnosu knjiženja porabe.
 • pri knjiženju porabe si zapomni vrstni red in širino stolpcev
2022.05.001
 • Na jedilnikih je omogočeno naknadno knjiženje nepoknjiženega obroka.
 • Na jedilnike dodan status knjiženja obroka.

2021.03.001


V tem prispevku