Verzija 2022.15.003

PRAC Prejeti računi

  • Odpravljena je napaka na uvozu eSlog datoteke
V tem prispevku