GOSPODARSTVO – Plačana odsotnost prostovoljca – Poplave 2023 – IZREDNI DOPUST

Državni zbor je na izredni seji, dne 9. 8. 2023, sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F). 

V 30. členu ZOPNN-F je določen začasni ukrep na področju plačane odsotnosti prostovoljca. Ukrep določa, da ima ne glede na 165. člen ZDR-1 in 41. člen Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 2/91-I, 5/91, 18/91, 22/91, 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99, 56/02 – ZJU in 8/20) prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije, pravico do plačane odsotnosti z dela največ sedem delovnih dni zaradi odpravljanja posledic poplav.

Prostovoljec izkazuje upravičenost do odsotnosti na podlagi potrdila prostovoljske organizacije o opravljenem prostovoljskem delu.

Izplačana nadomestila plač prostovoljcev iz prvega odstavka tega člena Republika Slovenija povrne v celoti.

V nadaljevanju je prikazan način vnosa vrste obračuna za Izredni dopust v primeru, če boste zahtevali refundacijo, kot tudi primer, če refundacije ne boste zahtevali (v tem primeru se obračuna izredni dopust v breme delodajalca).

1. Izredni dopust – REFUNDACIJA

Novo vrsto obračuna za Izredni dopust – refundacija si v sistem obračuna dodate tako, da na osnovnem meniju v programu za Obračun plač izberete…Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna.  Šifrant sortirate po šifri ter poiščete prvo prosto šifro glede na vsebino vrst obračuna (npr. po vrstah obračuna za nadomestila v breme delodajalca).

Novo vrsto za obračun dodate na prvo prosto šifro dalje. Svetujemo vam, da se postavite na vrsto obračuna Letni dopust (izberete tisto šifro, ki se računa na isti način, kot je potrebno, da se izračuna Izredni dopust) in kliknete na ikono Vnesi zapis iz…   .

V polje Šifra vrste obračuna vnesete ustrezno prosto šifro. V polje Naziv vrste obračuna pa želen naziv, ki se bo izpisal na obračunskem listu. Svetujemo vam, da si v Naziv vrste obračuna napišite točen naziv (npr. Izredni dopust - poplave refundacija), saj boste potem imeli popoln vpogled v tako obračunane podatke, ki jih boste potrebovali pri pripravi kasnejših analiz. 

Po zavihkih se podatki predlagajo iz kopirane šifre, vendar si je potrebno na prvem zavihku Splošno ustrezno dopolniti podatke, kot je prikazano na spodnji sliki zaradi pravilnega poročanja na REK-O obrazcu.  

Ker se sam način izračuna izvaja na isti način (iz kopirane šifre), podatkov na zavihku Izračun ni potrebno posebej popravljati. Tako vneseno šifro potrdimo s klikom na gumb Potrdi. Potrdimo še kopiranje nastavitev kontiranja ter vključitev vrste obračuna v mesečne seštevke. V primeru drugačnega kontiranja si na vneseni novi vrsti, vnesete kontiranje na lasten način.

2. Izredni dopust – poplave V BREME DELODAJALCA

Za obračun izrednega dopusta v breme delodajalca uporabite običajno vrsto za Izredni dopust, ki jo imate vneseno v šifrantu vrst obračuna. 


V tem prispevku