Verzija 2022.13.003

FAK Fakturiranje

  • Odvisni stroški prodaje - Za primere ročnega dodajanja odvisnih stroškov preko desnega klika na miški, je program javil napako in posledično so podatki ostali nespremenjeni.

TDR Trgovina na drobno

  • Odpravljena težava pri uporabi hitrih tipk F8 in F5 v Trgovini na drobno, ko modul ni povezan z Materialno skladiščnim poslovanjem ali modulom Dobavitelji in kupci.

NDK Dobavitelji in Kupci

  • Pripomočki - Priprava naročil dobaviteljem na osnovi minimalne zaloge, je odpravljena tehnična napaka, ko se je proces prekinil. Preglednica naročil kupcev - Obdelave - Formiranje naročil dobaviteljem, je odpravljena napaka. Napaka se je pojavila, ko je na knjigi naročil bil aktiviran podatek Prenos ID fascikla v naročilo dobavitelju in na naročilu kupca ni bilo izbranega ID fascikla.
V tem prispevku