Dodatne lastnosti artiklov

Na šifrantu artikla so štiri dodatne lastnosti, ki jih lahko po želji preimenujemo in uporabimo.

Nastavitve dodatnih lastnosti

Za preimenovanje dodatnih lastnosti odpremo meni Nazivi in licence za kar je potrebna skrbniška prijava.

 

Dodatne lastnosti so vezane na uporabnika, zato se postavimo na ustrezno šifro uporabnika in uporabimo ikono popravi zapis.

Izberemo gumb Lastnosti artiklov.

Lastnosti so privzeto poimenovane Lastnost 1, Lastnost 2, Lastnost 3, Lastnost 4. Lahko jih preimenujemo po želji ali pa jim pustimo privzeti naziv. Polje ne sme biti prazno oz. brez naziva. V vsakem primeru se bodo vse štiri lastnosti na šifrantu artikla prikazovale.

Prav tako kot to velja za ostala polja v šifrantu artikla, lahko tudi štirim dodatnim lastnostim določimo omejitve pri vnosu. To storimo preko menija Maske.

Za lažji pregled se po stolpcu Ime polja ključa omejimo na naziv SifraLastnosti. Tako smo filtrirali le štiri dodatne lastnosti. Vsaki posebej sedaj lahko določimo obliko šifre, dolžino in predpono. Kot bomo v nadaljevanju videli, so dodatne lastnosti šifrant v katere bomo vnašali zapise s šifro in nazivom. Tukaj nastavljene omejitve se bodo nanašale na šifro zapisa.

Po spremembi nazivov ali mask dodatnih lastnosti je potrebna ponovna prijava v iCenter.

Vnos dodatnih lastnosti

Polja štirih dodatnih lastnosti so na šifrantu artikla vidna na zavihku prodaja v razdelku dodatne lastnosti.

Kot že rečeno dodatne lastnosti niso opisna polja ampak šifranti. Šifrant dodatne lastnosti odpremo standardno na gumb s tremi pikami. Najprej je potrebno šifre dodatne lastnosti ustvariti.

Vnesti moramo šifro in naziv dodatne lastnosti. Kot bomo kasneje videli lahko na preglednicah artiklov dobimo šifro dodatne lastnosti, ne pa tudi naziva. Zato je smiselno v šifre vnašati vsebino dodatne lastnosti.  

Ko so šifre kreirane lahko izberemo dodatno lastnost, ki jo želimo na določenem artiklu.

Pregled dodatnih lastnosti

Za pregled dodatnih lastnosti na preglednici artiklov, si moramo najprej pripeljati stolpec na željeno mesto. Z desnim klikom kamorkoli na preglednici artiklov se nam odpre meni, kjer izberemo Izbira stolpcev.

Če stolpci niso še bili nikoli uporabljeni se nahajajo na levi strani. Za prikaz jih moramo prenesti na desno stran bodisi prek puščice ali pa z vlekom miške. Razporeditev polj na desni strani predstavlja vrstni red stolpcev v preglednici, tako da si lahko že tukaj uredimo pozicijo stolpca dodatne lastnosti.

Po potrditvi se stolpca prikažeta na razpredelnici. Vsebina dodatne lastnosti je enaka šifri in ne nazivu dodatne lastnosti. Po stolpcih lahko filtriramo ali razvrščamo.

Stolpec z dodatno lastnostjo lahko pripeljemo tudi na dva standardna pregleda Artikli – izbor – vnos količine (F5) in Pregled artikli – zaloge, cene (F8).


V tem prispevku