RS 2021.15.003

Fakturiranje

Odpravljena težava pri knjiženju računa, ki ima kot Vrsto računa navedeno Dobropis in vneseno vrstico z negativno vrednostjo ter nima veze na predhodni račun.

Dvostavno knjigovodstvo

Izpisi in pregledi - Bilance - Bruto bilanca: Urejen prikaz kumulativnih stolpcev v primeru ležeče bruto bilance s prometom.

Knjiga prejetih računov

Račun - Zavihek prejemi - odpravljena napaka, ko je bilo onemogočeno brisanje odvisnih stroškov

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

*navedene novosti veljajo le za prenovljen modul Knjiga prejetih računov, ki ga pri uporabnikih postopoma implementiramo 

  • Dopolnjena je kontrola, ki je v primeru, da je dobavitelj pavšalist in se uporablja odbitni delež preprečevala povezavo z materialnim poslovanjem.
V tem prispevku