Oznaka DDV v Trgovini na drobno

V moduli Trgovina na drobno lahko pri pripravi dokumentov, v gotovinski in negotovinski prodaji, davek obračunavate na nivoju vrstic. Pri dodajanju artiklov na vrstice dokumenta se davek vedno obračuna glede na stopnjo, katero imamo nastavljeno na artiklu:V nekaterih primerih pa se ta davek lahko tudi ne obračuna. Kdaj to lahko naredite, je odvisno od zakonodaje, katera dovoljuje, da se pod posebnimi pogoji davek ne obračuna. V nasprotnem primeru gre seveda za kršenje zakonodaje.

Nastavitve programa

V moduli Trgovina na drobno, v meniju Nastavitve -> Nastavitve programa odprete okno, kjer v zavihku 'Promet', dodate kljukico pri 'Uporaba oznake DDV'. Dodajanje te kljukice omogoča, da se določenim strankam oziroma določene artikle prodaja brez DDV-ja. Zato preden začnete s prodajo je s to kljukico treba preverit ali so vsi artikli in stranke pravilno nastavljeni, da ne bi prišlo do prodaje brez DDV-ja v primerih, ko to ni upravičeno.

Nastavitev artikla

Artikle, katere želimo prodajati po drugačnem obračunu DDV-ja (brez DDV-ja), nastavimo v šifrantu artiklov in sicer na posameznem artiklu v zavihku 'Splošni podatki' nastavimo 'Oznaka IRAC'. Katero oznako IRAC izberemo, je odvisno od zakonodaje, kako posamezne artikle lahko prodajamo brez obračuna DDV-ja.

Opozorilo: Včasih imamo artikel, katerega prodajamo v tujino in zanj ne rabimo obračunavat DDV-ja. V tem primeru si lahko nastavimo Oznako IRAC, da davka ne obračunava. Vendar, če bomo ta artikel imeli kot inventurni manjko in bomo inventuro knjižili v Trgovini na drobno v Negotovinski prodaji, moramo obračun DDV-ja ustrezno popraviti.

Nastavitev stranke

Stranko, kateri bomo izstavljali dokumente brez obračuna DDV, pa nastavimo v šifrantu strank, na posamezni stranki v zavihku 'Trgovski podatki' in v polju 'Obračun davka' izberemo 'Ne'. Katerim strankam to lahko nastavimo, je odvisno od zakonodaje. 

Kreiranje dokumentov z nastavitvijo Obračuna davka na stranki

Kadar kreiramo dokumente, v gotovinski ali v negotovinski prodaji, in na dokumente dodajamo stranko, katera ima nastavljeno 'Obračun davka' na NE, se avtomatsko spremeni Oznaka DDV. 

  • Če je stranka tujec in ima državo nastavljeno, da pripada evropski skupnosti (ES), se Oznaka DDV avtomatsko nastavi na 'Dobava blaga in storitev s prevalitvijo DDV v EU' 
  • Če je stranka tujec in ima državo nastavljeno, da ne pripada evropski skupnosti (ES), se Oznaka DDV avtomatsko nastavi na 'Izvoz' 
  • Če je stranka nastavljena kot domači kupec, pa se Oznaka DDV avtomatsko nastavi na 'Oproščen promet s pravico odbitka'.

Primer vnosa stranke na Gotovinski prodaji (F4):Primer vnosa stranke na Negotovinski prodaji:V vseh primerih bo program prikazal tudi opozorilo, da se davek ne bo obračunal, katerega potrdimo s klikom na V redu (Alt+V).Oznako DDV-ja lahko po potrebi tudi spremenimo, vendar samo na oznake, katere so ustrezne. V nasprotnem primeru program javi napako:Pri vnašanju artiklov na vrstice se nam davek ne bo obračunal.

Kreiranje dokumentov z nastavitvijo na artiklih

Kadar vnašamo artikle na vrstice, v gotovinski ali v negotovinski prodaji, in imamo na teh artiklih nastavljeno 'Oznako IRAC', se bo tako tudi obračunal davek na vrsticah.

Primer vnosa take vrstice na Negotovinsko prodajo, kjer vidimo, da je Cena z DDV enaka Ceni brez DDV:

V tem prispevku