Konti in stranke

Tudi Konte in Stranke imamo povezane z drugimi aplikacijami znotraj iCentra, tako kot velja za SM, SN in Referente. Za sam program OSD so pomembni le konti nabave, amortizacije, okrepitve, oslabitve ter amortizacije okrepitve in oslabitve, na podlagi katerih naredimo temeljnico za prenos v DK. 

Konte nabave lahko vežemo na posamezno amortizacijsko skupino ali osnovno sredstvo. V Nastavitvah knjiženja pa povemo ostale konte, ki jih pri knjiženju amortizacije potrebujemo.

V tem prispevku