Zaklepanje prijav/odjav po posameznih obrokih

Z zadnjo verzijo je možno nastaviti različne ure in dneve zaklepanja za posamezne obroke.

Če želimo nastaviti različne ure in dneve zaklepanja po obrokih moramo v nastavitvah dodati v polje »Zaklepanje po obrokih« kljukico. Nato s klikom na »Zaklepanje po obrokih«   lahko nastavimo za vsak obrok posebej do kdaj se lahko odjavlja določen obrok.V našem primeru smo nastavili, da se zajtrk in dopoldanska malica lahko odjavita en dan prej do 14:00.Kosilo se lahko ureja isti dan do 8:00.Za obroke, za katere ne izberemo časa zaklepanja velja čas zaklepanja, ki je nastavljen na splošnem zavihku »evidentiranje obrokov«. V našem primeru se lahko ureja popoldansko malico isti dan do 8:00.Dodatek ur za neposreden vnos vnesemo samo na splošnem zavihku. To pomeni, da lahko operaterji v neposrednem vnosu urejamo podatke za nazaj, za izbrano število ur.

V primeru, da nastavimo zaklepanje po obrokih, se nam na mojimalici spremeni prikaz, kjer vidimo po obrokih, do kdaj lahko delamo spremembe.

V tem prispevku