Evidentiranje obrokov

Articles

Zagotavljanje dodatnih sredstev za pripravo malice
Vezano na zakon, ki določa, da se v šolskem letu 2022/23 iz državnega proračuna zagotavlja dodatna sredstva za pripravo malice 0,14€ na obrok v osnovnih šolah ter 0,41€ na obrok v srednjih šolah, smo dodelali neposredni vnos. Dodelava bo urejena v verziji 2022.17.000 in novejše.
Prijava učencev/dijakov na šolsko prehrano za naslednje šolsko leto
V meniju Evidentiranje obrokov -> Prijava na šolsko prehrano lahko natisnemo prijavnice, ki jih damo otrokom, da se lahko prijavijo na obroke za naslednje šolsko leto.
Zahtevek za povračilo stroškov osebam z začasno zaščito (begunci iz Ukrajine)
Kako dobimo podatke za poročanje povračila stroškov osebam z začasno zaščito.
Spletna odjava obrokov v šoli
Spletni program mojaMALICA omogoča staršem, dijakom in zaposlenim, da preko računalnika ali mobilnega telefona kadarkoli odjavijo ali prijavijo obroke ter zamenjajo meni (v šolah, ki to omogočajo). S tem odpade »dežuranje«...
Dodana izbira po enotah ter izbira več otrok
V neposrednem vnosu ter na urejanju vzorcev je od verzije 2022.06.001 dodana izbira po enoti ter izbira več otrok. Poleg tega so zamenjane ikone za izbiro več skupin, otrok, storitev.   ...
Zahtevek za izplačilo subvencionirane prehrane
V OSTju je dodan nov izpis »Zahtevek za izplačilo«.
Ureditev koledarja za prehrano
Pred prijavo obrokov za naslednje leto je potrebno urediti koledar za naslednje leto. V primeru, ko nimamo odprtega koledarja nam javi spodnje opozorilo, ko delamo prijavo za mesec januar.
Prepoved dvojnega koriščenja obrokov
Prepoved dvojnega koriščenja obrokov na kuhinjskem pultu
Novosti v OSTju vezane na mojaMALICA
Vsi, ki uporabljamo mojaMALICA za odjavo in prijavo obrokov imamo dodatne opcije v OSTju.
Posamično brisanje neprijavljenih otrok od obrokov
Posamično brisanje otrok iz neposrednega vnosa
Sprememba cene malice
Glede na okrožnico številka: 603-1/2021/49 z dne 10.6.2021 se s 1.9.2021 spremeni cena šolske malice. Za osnovne šole znaša cena malice 0,90€, za srednje šola pa 2,73€
Priprava vzorcev za prehrano
Pred začetkom novega šolskega leta je potrebno urediti vzorce za prehrano.
Evidentiranje obrokov
V tem navodilu je napisan postopek za evidentiranje obrokov v programu Obračun storitev.
Nastavitev obrokov pred namestitvijo nove verzije OST
Zaradi prenosa iz modula KRJ na nov modul KUH je potrebno v modulu OST, pred namestitvijo nove verzije, v šifrantu storitev preverit stolpec Oznaka obroka. To morate preveriti vsi, ki uporabljate evidentiranje obrokov v modulu OST.
Prikaz alergij na kuhinjskem pultu
Od verzije 2019.10.001 naprej je možen prikaz alergij na kuhinjskem pultu za določenega otroka.
Evidentiranje obrokov - neposredni vnos
Preko preglednice »Evidentiranje obrokov« – »Neposredni vnos« urejamo koriščenje obrokov.
Delovna sobota v šolah
Evidentiranje obrokov – delovna sobota Nastavitev koledarja in urejanje prijav na prehrano V primeru, ko se nam v mesecu pojavi (nadomeščanje) delovna sobota moramo pred pripravo Prijav za prehrano pravilno nastaviti delovni ...
Izpis subvencije šolske prehrane
Izpis subvencije šolske prehrane, je namenjen posredovanju zahtevka za nakazilo subvencije za šolsko prehrano učencev in dijakov Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Uvoz subvencij za prehrano
Navodila opisujejo postopek uvoza subvencij prehrane otrok in pa avtomatskega poračuna subvecij teh.
Koda za poračune subvencij prehrane
Koda je namenjena poračunu subvencije MIZŠ za šolsko prehrano. Poračuni naj bi se izvedli za vse tiste primere, ko dobite odločbo prepozno, torej po opravljenem obračunu, npr. novembra se bo delal redni obračun za oktober in poračun za september; decembra se bo delal redni obračun za november in poračun za september in oktober itd.
Poračun subvencije prehrane
Glede na to, da zaradi korona virusa ni določenih otrok v šoli, program ne naredi poračuna za obroke, če otrok nima zaračunanega obroka. Zato smo v tem navodilu podali smernice, kako pripravite poračun otrokom, za različne primere.
Izpis zahtevka za subvencijo prehrane in kontrola z obračunom
Pred oddajo podatkov na portal ministrstva priporočamo, da se najprej sam obračun izvede in preveri.