Navodilo za pripravo obračuna za razvojne oddelke

Na podlagi okrožnice MIZŠ: Zagotavljanje sredstev vrtcem za plačilo višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev, smo pripravili navodila.

Okrožnica Ministrstva glede zagotavljanja sredstev vrtcem za plačilo razvojnih oddelkov

Sklep iz 7.10.2019 je sledeči:
cid:image003.png@01D57E8A.99334B80

Navodilo za pripravo obračuna za razvojne oddelke

Primer- Imamo Razvojni program, kjer je ekonomska cena 1.183,45€, cena programa pa 453,11€:Glede na to, da MIZŠ doplača 571,51€ moramo zmanjšati ekonomsko ceno 1183,45€ za 571,51€ in dobimo ekonomsko ceno za občino 611,94€ Spremembo vnesemo s 1.9.2019, če bo potrebno delati poračun za mesec september. Če se bo naredilo ročno poračun se vnese spremembo 1.10.2019.
Potem v šifrantu Storitev vnesemo novo storitev npr. »Doplačilo MIZŠ za razvojni oddelek« s ceno 571,51€:Konte se nastavi enako, kot pri oskrbnini.

Vsem otrokom iz razvojnega oddelka vnesemo skozi predvidene storitve to novo storitev:V šifrantu Doplačniki storitev pa vsem tem otrokom iz razvojnega oddelka vnesemo doplačilo s strani ministrstva za to storitev v 100%:Pri pripravi obračuna moramo, da bi upoštevalo predvideno storitev klikniti na »Priprava s storitvami«

Pozor: Preverite ostale predvidene storitve, da ne bi obračunalo kake storitve, ki se ne sme obračunati.Na obračunu tako dobimo naslednji izgled:Občini se tako zaračuna le razlika do ekonomske cene, ki je ne plača MIZŠ – izpis Doplačila oskrbnine – Občina, skupina, naziv otroka:Za MIZŠ pa dobimo seznam otrok, za katere doplačujejo na Obračunu za doplačnika, vendar se tu pojavijo tudi zneski, ki jih MIZŠ plača za otroke s SPS:Če želimo dobiti seznam samo omenjene storitve za doplačilo razvojnega oddelka, se je smiselno omejiti na samo to storitev :

 

V tem prispevku