Obračun vrtec

Articles

Fundacija Boštjana Bandlja za financiranje oskrbnine za vrtec
V navodilu je napisan predlagan postopek, kako urediti obračun za otroke, ki jim bo Fundacija Boštjana Bandlja pomagala z enkratnim plačilom enomesečne oskrbnine za vrtec v znesku, ki ga plačujejo starši.
Predvidene storitve
Predvidene storitve se uporablja, da lahko istočasno dodelimo vsem otrokom v skupini določeno storitev, še preden se dela obračun.
Priprava zahtevka za zagotovitev sredstev za ukrajinske otroke
Glede na okrožnico MIZŠ št. 6030-1/2022/12 smo pripravili navodila, kako najenostavneje dobiti podatke za poročanje v Obrazec J-1.
Obračun dneva stavke v vrtcu
Glede na to, da nimamo točnih informacij, kako ste dogovorjeni z občinami, glede obračuna dneva stavke v vrtcu smo v tem navodilu zajeli nekaj različnih primerov predlogov, kako se lahko najenostavneje naredi obračun skozi OST.
Rdeča vrstica otroka na pregledu prisotnosti po otrocih
Če nas moti rdeča vrstica na prikazu pregleda odsotnosti otrok je potrebno slediti spodnjim navodilom.
Vnos in uvoz odločb po 1.9.2021
Pri vnosu in uvozu odločb se zaradi brezplačnega vrtca za drugega otroka programsko ni nič spremenilo.
Obračun oskrbnine za mesec maj 2021
Pri obračunu za mesec maj ni posebnosti. Obračun se pripravi, kot smo že navajeni. Priporočamo namestitev zadnje verzije.
Obračun oskrbnine za mesec april
Obračun oskrbnine za mesec april 2021
Možnost nastavitve neaktivnih programov
Nastavitev neaktivnih programov
Izpis doplačilo k ceni programa
Na voljo sta dva izpisa doplačilo k ceni programa. Izpišete tistega, ki vam bolj ustreza.
Obračun oskrbnin za mesec marec 2021
Obračun oskrbnin za mesec marec 2021
Izvoz podatkov za pokritje izpada vrtcev za mesec februar 2021
Glede na okrožnico MIZŠ 6030-2/2021/14 z dne 9.3.2021 je potrebno s pomočjo OLAP analize pripraviti podatke za izpolnitev Obrazca 1AA, 1A in 1B, ki so priloga okrožnici.
Obračun oskrbnine za mesec februar
Pred pripravo obračuna za mesec februar bo potrebno namestiti verzijo od 2021_03_002 naprej, ki izide 26.2.2021. V zadnji verziji smo uredili, da se na izpisu: »Doplačilo k ceni programa« v primeru medmesečnih sprememb znotraj istega pr...
Izvoz podatkov za pokritje izpada vrtcev za mesec januar 2021
Glede na okrožnico MIZŠ 6030-2/2021/10 z dne 9.1.2021 smo pripravili navodila, v katerih bomo prikazali, kako si s pomočjo OLAP analize pripravimo podatke za izpolnitev Obrazca 1, 1A in 1B, ki je priloga zahtevka za pokritje izpada prihodkov vrtcev. Ta obrazec bodo občine poslale na MIZŠ.
Obračun oskrbnine za mesec januar
Obračun oskrbnine za mesec januar
Obračun oskrbnine za mesec december
Obračun oskrbnine za mesec december se naredi na enak način, kot se je naredilo obračun za mesec november.
Izvoz podatkov za pokritje izpada vrtcev za mesec november
Glede na okrožnico MIZŠ 6030-2/2020/22 z dne 6.12.2020 smo pripravili navodila, v katerih bomo prikazali, kako si s pomočjo OLAP analize pripravimo podatke za izpolnitev Obrazca 1, ki je priloga zahtevka za pokritje izpada prihodkov vrtcev.
Dodatno obvestilo za novembrski obračun oskrbnine v vrtcu
Ugotovili smo, da v primeru, ko ima otrok poračun ter ima v mesecu novembru vseh 21 dni vpisano odsotnost, ne obračuna odbitka prehrane za odsotne dneve v mesecu novembru in na poračunih. V primeru, ko nimamo poračunov ni težav. Tudi v primeru, ko imamo poračun in je bil otrok prisoten vsaj en dan v mesecu novembru, je obračun pravilen. Težava je urejena z novo verzijo 2020.16.002
Obračun oskrbnine za mesec november
V tem navodilu so napisani napotki za pripravo novemberskega obračuna v vrtcu.
Izvoz podatkov za pokritje izpada vrtcev za mesec oktober
Glede na okrožnico MIZŠ 6030-2/2020/ 26  z dne  4 . 11 .2020 smo pripravili navodila, v katerih bomo prikazali ,  kako si s pomočjo OLAP analize pripravimo podatke za izpolnitev Obrazca 1, ki je priloga zahtevka za pok...
Dodatno obvestilo glede priprave obračuna v vrtcih za mesec oktober
Dodatno obvestilo za pripravo oskrbnine v mesecu oktobru 2020
Obračun oskrbnine za mesec oktober
V tem članku so napisana navodila za pripravo oktoberskega obračuna za vrtce.
Pred pripravo obračunov za mesec september je obvezna namestitev zadnje verzije
Ker je od 1.10. 2020 obvezna uporaba e-računov, v standardu eSLOG 2.0 (do sedaj 1.6 in 1.6.1), je pred obračunom za mesec september obvezna namestitev zadnje verzije iCentra (od 2020.13.000 naprej) za vse, ki izdajate e-račune.
Prikaz dolga in preplačila samo do določenega datuma zapadlosti
Z verzijo 2020.11.003 je urejena možnost prikaza dolga samo do določenega datuma zapadlosti.
Obračun oskrbnine za mesec julij
Za pripravo obračuna oskrbnin za mesec julij sledite spodnjim brezplačnim navodilom za delo.
Popravek izpisa poračuna pri vrtcih
V verziji 2020.09.001, ki bo izšla v ponedeljek 6.7.2020, bomo popravili izpis Poračuni občin in ministrstva -> Poračun za občine. Izpis v starejših verzijah ne prikazuje pravilnega zneska "Občina starš vrtec zaprt"...
Obračun oskrbnine za mesec junij
Kako pripravimo oskrbnino zamese junij 2020
Izvoz podatkov za pokritje izpada vrtcev za mesec maj
Glede na okrožnico MIZŠ 6030-2/2020/15 z dne 3.6.2020 smo pripravili navodila, v katerih bomo prikazali kako si s pomočjo OLAP analize pripravimo podatke za izpolnitev Obrazca 1 za mesec maj.
Obračun oskrbnine za mesec maj
Na tej povezavi bomo posodabljali navodila za pripravo obračuna v vrtcih za mesec maj.
Izvoz podatkov za pokritje izpada vrtcev
Glede na okrožnico MIZŠ 6030-2/2020/6 z dne 30.4.2020 smo pripravili navodila, v katerih bomo prikazali kako si s pomočjo OLAP analize pripravimo podatke za izpolnitev Obrazca 1, ki je priloga zahtevka za pokritje izpada prihodkov vrtcev.
Pomembno - pred obračunom oskrbnine za mesec april
V tem navodilu bomo po potrebi posodabljali navodila za pripravo obračuna za mesec april ter za poročanje občinam, ki bojo oddale zahtevek na ministrstvo za izplačilo za čas, ko je bil vrtec zaprt.
Obvestilo glede poročanja zahtevka za mesec marec
Vrtci ste prejeli iz strani občin navodila, da je potrebno poslati zahtevke za mesec marec do 24.4.2020.
Dodaten izpis za občine
Z  verzijo 2020.04.003 smo pripravili izračun, kjer smo  znesek za plačilo staršev v času zaprtega vrtca prišteli občini zavezanki za plačilo . Tako smo namreč razumeli okrožnico in obvestilo Skupnosti vrtcev Slovenij...
Navodila za obračun vrtca za mesec marec
Na podlagi okrožnice MIZŠ, 6030-2/2020 z dne 26.3. 2020 zaradi izrednih razmer, ko je bil vrtec zaprt v drugi polovici meseca, zaradi korona virusa (Covid-19), smo uredili program OST tako, da bo možen izračun za prvo polovico meseca kot do sedaj, za drugo polovico meseca marca pa se staršem cena zmanjša za celotne stroške neizvajanja programa. Ta del plačila se prenese na občine zavezanke za plačilo.
Navodilo za pripravo obračuna za razvojne oddelke
Na podlagi okrožnice MIZŠ: Zagotavljanje sredstev vrtcem za plačilo višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev, smo pripravili navodila.
Priprava SDD SEPA direktne obremenitve (trajniki) za tuje banke
Priprava SDD SEPA direktne obremenitve za tuje banke
Obvestilo za zavezance, ki davčno potrjujejo račune v Obračunu storitev (OST)
Obveščamo vas, da je FURS na svoji spletni strani, 08.01.2019 objavil spremenjeno razlago 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17). Spremenjena razlaga se nanaša na obveznosti potrjevanja izdanih računov za primere, ko v istem sklopu številčenja davčni zavezanci izdajajo gotovinske in negotovinske račune.
Izstavitev računa – vse na tisk v OST
Od verzije 2019.02 naprej smo v OST pri izstavitvi računov dodali novo funkcijo, da se lahko vsi računi, ne glede na nastavljen način izstavitve na otroku izstavijo na tisk.
Tiskanje neizvoženih UPN nalogov
Z verzijo iCentra 2018.06 smo omogočili, da se pri pripravi datoteke z UPN nalogi za tiskarja, lahko na isti maski natisnejo tudi računi, ki imajo več kot 7 vrstic v osrednjem delu in so zato izključeni iz datoteke za tiskarja.
Nove zahteve poročanja vrtcev občinam
Vezano na spremembo Zakona o vrtcih UL 55/2017, 28.b člen in dopisom Ministrstva za finance županom in finančnim službam občin št. 4102-80/2017, so se pojavile nove zahteve poročanja vrtcev občinam, katere doplačujejo ceno programa otrokom s stalnim bivališčem znotraj le teh:
Račun z UPN s QR kodo v OST
Od verzije iCentra 2017.06 je možen izpis računa s QR kodo na UPN obrazcu.
Seznam združenih položnic po skupinah za lažje razvrščanje v kuverte
Veliko strank povprašuje, kako dobiti seznam iz obračuna storitev, na katerem boste videli združene otroke po plačnikih in hkrati zapisane skupine v katerih se nahajajo otroci, da bi lažje razvrščali in združevali položnice v kuverte. Za ta namen vam svetujemo uporabo OLAP analize Analiza računov na oknu Obračun:
Opozorila na vnosu Prisotnosti otrok v vrtcu
Pri vnosu prisotnih/odsotnih dni otrok pri obračunu oskrbnine so dodane nove kontrole. Kaj pomenijo opozorila si preberite tukaj...
Doplačila storitev v šoli, vrtcu…
Storitve, ki se obračunavajo v programu OST, lahko poleg staršev doplačujejo tudi razne organizacije (Karitas, občine, ZPM, šolski sklad, podjetja, fizične osebe, drugi doplačniki itd.). Kako to pravilno urediti skozi program, opisano v naših brezplačnih navodilih za delo.
Odpiranje in zaključevanje obračunov
V programu OST praviloma odpiramo nov obračun šele, ko je predhoden obračun povsem zaključen.
Davčno potrjevanje računov v modulu Obračun storitev
Opisan postopek davčnega potrjevanja računov, preko nastavitev do samega obračuna v modulu Obračun storitev in nenazadnje prikaz tiskanja kopije davčno potrjenega računa.
Struktura txt datoteke za tiskarje
Vsi tisti, ki tiskate račune z UPN iz Obračuna storitev (OST) pri tiskarjih ter boste davčno potrjevali račune, morate tiskarjem poslati novo strukturo za pripravo računov.
Meni obračun
V preglednici obračunov imamo možnost prikaza več različnih stolpcev.
Priprava in izstavitev računov v OST
V navodilih opisan in slikovno ponazorjen postopek priprave in izstavitve računov v modulu Obračun storitev.
Napake pri prenosu obračuna iz OST v SPR
Vsake toliko časa se med zahtevki pojavi vprašanje oziroma prošnja za pomoč, za neprenesene račune iz programa OST v program Spremljanje računov. Pojavi se Dnevnik prenosa z opisano težavo in s seznamom neprenesenih računov.
Uvoz podatkov za obračun prehrane iz zunanjih programov
Kar nekaj vas uporablja program OST samo za mesečno izdelavo obračuna in za izpis računov z UPN. Mesečno evidenco in s tem tudi subvencijo prehrane pa vodite v zunanjih programih (Lopolis, eAsistent, Pos Elektronček …). Za vas imamo v programu OST izdelan pripomoček s pomočjo katerega podatke iz vašega programa lahko uvozite v program OST.
Izpis Doplačilo občine ustanoviteljice
V 10. členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, je zapisano: »Če je število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, je lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca dolžna vrtcu zagotavljati sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom.« Zaradi lažje priprave zahtevka za doplačilo občine je v modulu OST na Obračunu izpis Doplačila ustanoviteljice.
Shranjevanje UPN nalogov in Računov v Dogodke
V Obračunu storitev lahko račune oz. UPN naloge shranimo v tako imenovane »Dogodke« na koristnikih oz. strankah. Takšno shranjevanje nam omogoča, da s klikom na koristnika v šifrantu Koristnikov (otroci, učenci, dijaki, oskrbovanci…) oz. Strank na enem mestu pregledamo katere račune oz. UPN naloge smo mu izdali.
Ponovna priprava obračuna za oskrbo v vrtcih
V modulu Obračun storitev pri kodi za vrtec je preko funkcionalnosti Prisotnost po otrocih mogoče narediti ponovno pripravo za posameznega otroka na osnovi trenutnih zapisov v pregledu zgodovine otroka in datumske odsotnosti. V takem primeru nam ni potrebno več brisati celotnega obračuna ali za tega otroka pripravljati naslednji mesec poračun, enostavno lahko ponovimo pripravo le za tega otroka.
Poračuni za izpisane otroke iz vrtca
Zaradi poznega prejema odločb za znižano plačilo vrtca s strani Centra za socialno delo, prihaja do poračunov za otroke, ki so se že izpisali iz vrtca. Kako torej pripraviti pravilen poračun za te otroke.
SDD – SEPA direktne obremenitve v programu Obračun storitev in knjiženje plačil v Spremljanje plačil računov
V programu Obračun storitev je mogoče pripravljati mapo za izvoz SDD SEPA direktne obremenitve.
Ikona STIK v šifrantu koristnikov
V šifrantu koristnikov (otroci, učenci, dijaki, oskrbovanci) se nahaja ikona Stik, kjer si lahko vpišete kontaktne podatke namenjene vaši evidenci.
Ekonomska cena programa za vrtce
Program Ost nam omogoča tudi vodenje Ekonomske cene za vrtce. To je cena programa, ki je različna od cene, od katere se izračunava oskrbnina za starša, razliko zanjo pa krije občina.
Izvoz UPN – priprava datoteke za zunanjega tiskarja
Modul OST nam omogoča pripravo in izvoz datoteke iz Obračuna v obliko, primerno za pošiljanje zunanjim tiskarjem.
Knjiženje v SPR
Program OST nam omogoča nadaljnje knjiženje izdanih računov v modul Spremljanje plačil računov (SPR), kjer spremljamo plačila računov, izdajamo opomine, usklajujemo oz. povezujemo dobropise ali pa preplačila z računi, spremljamo terjatve do posameznikov, itd.
Vnos novega koristnika
Po korakih voden ročni vnos koristnika v modul Ost.
Združen SDD ali UPN nalog
V modulu Ost lahko uredimo, da program pri zaključku obračuna, združi več položnic v enotni UPN nalog oz. poda le eno SDD bremenitev za več združenih računov. Na ta način, bomo staršu z več otroki v šoli ali vrtcu, znižali stroške plačila položnic oz. zmanjšali strošek provizije ob bremenitvi vseh trajnikov.
Prisotnost po otrocih ter možnost povečanja pisave na preglednici Prisotnost po otrocih
Enostavno in hitro urejanje prisotnosti otrok preko gumba Prisotnost po otrocih in dodatne funkcionalnosti za povečanje preglednice za lažji vnos podatkov.
Izvoz sofinanciranja plačil staršev (SPS) na portal Ministrstva za šolstvo in šport (MIZŠ)
Obračun storitev za vrtce v programu iCenter omogoča izvoz podatkov glede odsotnosti otrok na portal Ministrstva za šolstvo in šport.
»Od katerega datuma dalje se upošteva zgodovina otroka?«
V modulu Ost imamo, pod šifranti Otroci, možnost vpisovanja in dodajanja zgodovinskih vrstic vseh naših otrok. Na tak način beležimo njihovo zgodovino, vse od prihoda v naš zavod in vseh kasnejših sprememb, kot je sprememba otrokove odločbe, plačilnega razreda, spremembe prebivališč, občin in še veliko več.
Stopenjski izračun rezervacij – obračun odsotnosti otrok, za katere je doplačnik npr. Občina Grosuplje
Nekatere občine v svojih sklepih o določitvah cen programov v vrtcih omogočajo koriščenje rezervacije oz. cenejše plačilo vrtca že pri odsotnosti manjši od enega meseca, ki se povečuje glede na število dni odsotnosti.
Zapiranje dobropisov v modulu Spremljanje plačil računov
Ko iz modula Obračun storitev v Spremljanje plačil računov prenesemo račune z negativnim zneskom za plačilo (dobropise oz. storno dokumente), jih moramo zapirati tako kot račune.
Nastavitve za pravilno pripravo vknjižb
Pravilno urejene nastavitve in šifranti Da bi v modulu Obračun storitev pravilno pripravili vknjižbe je potrebno uredite konte. Glede na želeno razdrobitev po kontih nam program ponuja vnos kontov na treh nivojih. Najbolj osnovna in »&...
Izvoz v fakturiranje
Izvoz v fakturiranje se nahaja na Obračunih v modulu Obračun storitev (OST), ikona Izvoz podatkov. T a funkcionalnost omogoča pripravo računov za  doplačnike , ki plačujejo del storitev otrokom/koristnikom/oskrbovancem… &nbs...
Izpis zahtevka za subvencijo prehrane in kontrola z obračunom
Pred oddajo podatkov na portal ministrstva priporočamo, da se najprej sam obračun izvede in preveri. Podatke o subvencijah na obračunu preverimo z izpisom, ki se nahaja na ikoni Tiskalnika -  Obračun za  doplačnika : Odpre se...
Izstavitev E-računov
Z zadnjo verzijo 2020.13.005 je možna izstavitev vseh  E -računov.   Predhodna verzija ni odpravila težave  pri E-računih, ki  se izstavljajo   po el. poti ( ePoštar ) preko  UJPnet -a  na mail...
Uvoz otrok iz CEUVIZa za julijski obračun 2021
Za pravilen uvoz podatkov otrok iz Ceuviza za julijski obračun, si morate namestiti verzijo 2021.10.004.  (verzija bo predvidoma objavljena 29.7.2021)