2023.01.004

MSP - Materialno skladiščno poslovanje

  • Za sisteme, kjer se v Materialno skladiščnem poslovanju vodijo zaloge po FIFO metodi, se je dopolnilo sistem obračuna začetnega stanja zaradi razlik vrednosti zaloge FIFO, ki so nastale med zaključkom leta in otvoritvijo v novem letu.
V tem prispevku