Obračunski list za gospodarstvo – izpis ključnih podatkov

Na pobudo Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) smo obračunski list dopolnili s prikazom ključnih podatkov o plači, in sicer v grafični ali tabelarični obliki. Dopolnitev je pripravljena na podlagi predloga SBC-ja, ki je za izpis teh podatkov navedel več razlogov. 

  • Da se iz ključnih podatkov na vrhu plačnega izpiska jasno vidi, koliko je podjetje izplačalo za plačo zaposlenega v celoti (z vsemi prispevki in davki, brez povračila za prehrano in prevoz) oziroma kolikšen zaslužek si je zaposleni dejansko zaslužil.
  • Da zaposlenemu bolj pregledno pokažemo razliko med celotnim zneskom plače in izplačano neto plačo na osebnem računu.
  • Da posebej izpostavimo dve ključni postavki pri prispevkih:
    • Koliko zaposleni skupaj odšteje za svojo bodočo pokojnino.
    • Koliko zaposleni skupaj odšteje za zdravstvo oziroma potencialno zdravljenje.

Obračunski list (običajno tiskanje) lahko s temi podatki tiskate od verzije iCentra 2021.06.001 dalje. Pogoj za izpis ključnih podatkov je tiskanje naslova zaposlenega.

Za izpis teh podatkov s kljukico označite polje Tiskanje ključnih podatkov. Za grafični prikaz pa še polje Grafični prikaz.

 

Na izpis obračunskega lista se odvisno od tega ali tiskate naslov zaposlenega levo ali desno, ustrezno izpiše sklop Ključnih podatkov, katere so za izpis predlagali v SBC-ju.V primeru izbire Grafični prikaz pa se podatki prikažejo v tortnem grafu.


V tem prispevku