Glavni menu

Ob zagonu programa VRP se odpre glavni menu.

  • Glavni meni je izhodišče, saj omogoča sprehajanje po vseh sklopih programa. Za začetek si oglejmo kratek opis menijev in ukazov, ki so razporejeni v njih.
  • Knjiženje (Alt + K) – tu vodimo delovne naloge, ki so razpisani v okviru izbranega leta in izbrane knjige delovnih nalogov. Tu se lahko delovni nalog (ali evidence povezane z delovnimi nalogi) tudi izpiše. Prav tako se na tem mestu vodi seznam kalkulacij delovnih nalogov z ustreznimi izpisi.
  • Izpisi (Alt+I) – možnost izpisov za razne kontrole.
  • Šifranti (Alt+F) – pri delu z množico podatkov nam pomagajo šifranti kjer hranimo podatke o knjigah delovnih nalogov, artiklih, strankah, sestavnicah, tehnoloških postopkih, operacijah, delovnih postajah, strojih/napravah in orodju, delovnih mestih, delovnih koledarjih, stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih.
  • Uporabnik in računalnik (Alt+U) – prilagodimo (splošne) nastavitve programa, povezane z delovanjem programa. Določene nastavitve za delovanje programa nosijo tudi knjige delovnih nalogov (Šifranti).
  • Pripomočki – različni pripomočki za delo s programom.
  • Zapri (Alt+Z) – končamo delo s programom.

 

Po prvem aktiviranju program preveri, ali so v Nastavitvah vneseni vsi potrebni podatki, ki omogočajo pravilno delovanje programa. Če podatki niso  izpolnjeni , se avtomatično odpre okno za vnos nastavitvenih podatkov.

Priporočamo, da najprej izpolnite Nastavitve programa, nato pa še šifrante. Šele po pravilnem vnosu šifrantov se lahko razpisuje delovne naloge in izvaja kalkulacije.

V tem prispevku