Obdobja novega davčnega leta

Na začetku novega leta, preden začnemo z vnosom podatkov v davčno knjigovodstvo, je potrebno odpreti obdobja novega davčnega leta. Ko prvič zaženemo iCenter v novem letu, program samodejno odpre obdobja novega davčnega leta v modulu DDV-N in pri tem kopira vse nastavitve iz preteklega davčnega leta (mesečni ali trimesečni davčni zavezanec, odbitne deleže in ali se DDV obračunava po plačani realizaciji ali ne).


Obdobja novega davčnega leta lahko tudi ročno odpremo v meniju Šifranti / Obdobja. Ko je v polju Leto vpisana nova letnica, se odpre okence, kjer s potrdilnim odgovorom odpremo obdobja novega davčnega leta. Ročno uredimo obdobja za trimesečnega davčnega zavezanca, odbitne deleže in ali se DDV obračunava po plačani realizaciji ali ne. Uporabniki, ki pa še vedno uporabljajo star DDV modul obdobja odprejo ročno. Davčni zavezanci, ki imajo davčna obdobja daljša od enega meseca, si ustrezno nastavijo davčna obdobja. V razpredelnici se postavimo v stolpec Obdobja in jih ročno vpišemo v tabelo. Po zadnjem vnosu obvezno potrdimo vnesene podatke na gumbu Potrdi. Ko vnašamo nastavitve za posamezne procente odbitnih deležev, jih moramo vnesti v celotno tabelo in na koncu potrditi na gumbu Potrdi.Ko so obdobja novega davčnega leta odprta, lahko začnemo z vnosom podatkov v davčno knjigovodstvo.


V tem prispevku