Seznam združenih položnic po skupinah za lažje razvrščanje v kuverte

Veliko strank sprašuje, kako dobiti seznam iz obračuna storitev, na katerem boste videli združene otroke po plačnikih in hkrati zapisane skupine, v katerih se nahajajo otroci, da bi lažje razvrščali in združevali položnice v kuverte.

Za ta namen svetujemo uporabo OLAP analize Analiza računov na oknu Obračun:


Omejimo se lahko za trenutni obračun za katerega želimo tiskati račune:


Podatke nato nastavimo tako, kot je prikazano na spodnji sliki, torej v zaporedju:

  • Združen SDD/UPN – odstranimo kljukico pri »praznem polju« 
  • Priimek in ime 
  • Skupina


Z desnim klikom na tabelo se nam odpre spustni meni, kjer izberemo možnost Razširi vse po vseh nivojih:


Dobimo naslednji prikaz:


Če ne želimo imeti vmesnih vrstic/seštevkov z desnim miškinim klikom kliknite na polje Priimek in ime:


Odpre se nam naslednje okno:


V polju Vidnost zbirov podatek tvAutomatic zamenjamo s podatkom tvNone:


Po kliku na gumb Potrdi, dobimo lepši prikaz, ki si ga lahko tudi natisnete:


V tem prispevku