Nastavitve modula Materialno skladiščno poslovanje - nov odbitni delež

Za tiste organizacije, ki morajo pri uveljavljanju odbitka vstopnega DDV upoštevati odbitni delež je potrebno odbitni delež za prihodnje leto izračunati in ga vnesti v program.

Za izbrano Leto vnesemo ustrezni Odbitni delež.

V letu 2019 smo imeli npr. odbitni delež 2%.

A screenshot of a cell phone 
Description automatically generated

V letu 2020 pa imamo npr. odbitni delež 3%.

A screenshot of a cell phone 
Description automatically generated

Nato pa v Davek na dodano vrednost N / Šifranti Obdobja za vsa obdobja v stolpec odbitni delež vnesemo nov podatek odbitnega deleža.

V kolikor imamo več odbitnih deležev se nad preglednico prikaže šifrant za izbor.

Nastavitve modula Materialno skladiščno poslovanje

V primeru, ko organizacija ne uporablja modula DDVn morajo uporabniki modula Materialno skladiščno poslovanje urediti nastavitev odbitnega deleža še v nastavitvah modula -> Nastavitve programa -> gumb: 'Odbitni delež DDV' (prikazano na spodnji sliki). Odbitni delež navajamo v odstotku DDV-ja, ki si ga smemo odbijati. V kolikor organizacija uporablja modul DDVn računovodstvo poskrbi za ureditev odbitnih deležev, posledično ni potrebno nastaviti nobenih dodatnih nastavitev znotraj modula.

A screenshot of a social media post 
Description automatically generated

Ob kliku na polje »Odbitni delež DDV« se nam odpre okno »Obdobja«, kjer lahko določimo ustrezne odbitne deleže znotraj posamičnega obdobja.

Več odbitnih deležev na prejemu

Izbor odbitnega deleža je omogočen, ko imamo več kot en odbitni delež.
V primeru, ko imamo več odbitnih deležev je potrebno v vsakem dokumentu prejema materiala, na zavihku »Splošno«, izbrati ustrezno šifro odbitnega deleža. 
Vedno se ponudi privzeti odbitni delež.

A screenshot of a social media post 
Description automatically generated

Knjiženje prejema v novo leto

V kolikor za Leto in Šifro odbitnega deleža še niso odprta obdobja se ob prvem vnosu prejema v novem letu srečamo s sledečo situacijo.

cid:image002.png@01D5B9A8.75CE3430

V tem primeru moramo vstopiti v šifrant obdobij, ki je dostopen preko modula DDVn – Davek na dodano vrednost N ali preko nastavitev modula Materialno skladiščno poslovanje. Pri odpiranju obdobij za naslednje leto pazimo, da na obdobju določimo ustrezen odstotek odbitnega deleža.

V tem prispevku