Dodajanje novih skupin artiklov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Skupina artiklov kamor vpišemo podatke o skupini artikla.

Šifra – vpišemo šifro za vneseni podatek o skupini artiklov.

Naziv – vpišemo naziv nove skupine artiklov.

Opomba – vpišemo opombo o skupini artiklov.

 

Če imamo odkupe od kmetov, je forma vnosa skupine artikla malo drugačna. Poleg zgoraj omenjenih podatkov se odprejo še naslednji podatki:

 

Najprej se označi ali imamo Pavšalni DDV na tej skupini artiklov. Če je, se v  spodnjem delu vnaša, za katere stranke velja. Stranke lahko izberemo samo tiste, ki so pavšalisti. Poleg vnosa strank na skupini artikla je preko gumba »Za stranko« možnost vnosa vseh skupin artiklov za določeno stranko za katere ima dovoljenje za pavšalno nadomestilo.

V tem prispevku