Skupno

Napotki za oddajo zahtevkov za pomoč, pregled novosti v programu, navodila za nalaganje novih verzij, tehnični nasveti in napotki za varnost v programu.

Podpora uporabnikom

Kako se lahko uporabniki programa Saop obrnete na podporo in napotki za uporabo baze znanja.

Novosti v programu

Pregled novih verzij programa po mesecih. Seznam posamezne verzije vključuje dopolnitve na vseh modulih programa. S klikom na področje (ime modula) v desnem meniju skočimo na tisti del vsebine, ki nas zanima.

Namestitev programa Saop in nove verzije

Navodila za posodabljanje programa Saop z novimi verzijami.

Uvozi, izvozi in zunanje aplikacije

Nasveti za uvoz v iCenter in izvoz iz njega, zbrani na enem mestu. Posamezna navodila najdemo tudi na področju, na katerega se navodilo nanaša.

Varnost

Nasveti za varno uporabo programa.

Splošni nasveti

Nasveti, ki se ne nanašajo na posamezni modul programa, ampak na splošno uporabo programa. Sem spadajo tudi tehnični nasveti.