Dodajanje novih bančnih računov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Banka, kamor vpišemo podatke o novi banki.

Šifra banke - vpišemo šifro banke, pri kateri ima stranka odprt račun.

Naziv bančnega računa - vpišemo ime računa. Naziv bačnega računa je obvezen podatek.

Šifre – v tri okenca vpišemo šifre, ki jih izpolnjujemo na virmanskih nalogih pri nakazilih za to stranko na izbrani bančni račun.

Številka – vpišemo številko račun, ki ga ima stranka odprtega pri izbrani banki. Program preveri pravilnost vnosa transakcijskega računa.

Model/Sklic – v dve okenci vpišemo številko modela in sklica, ki ju zapisujemo na virmanske naloge pri nakazilih za to stranko (fizične osebe).

Šifra zapisa banke za izvoz, Šifra zapisa banke za uvoz – v preglednici izberemo obliko zapisa za prenos podatkov na banko, s katero poslujemo.

Ime datoteke za izvoz, Ime datoteke za uvoz – vnesemo predpisano (dogovorjeno) ime datoteke za prenos podatkov na banko, s katero poslujemo.

V spodnjem delu zaslona je gumb Prenesi. S tem gumbom lahko prenesemo označen račun na drugo banko ali drugo naziv bančnega računa.

Poravnalni račun – namen izbire je označevanje računov za nakazovanje osebnih prejemkov v projektu OPZ.

SWIFT – uporablja se pri izpisu obrazca 1450.

Gumb Prenesi omogoča prenos obstoječega bančnega računa na drugo stranko, banko ali novo ime računa.


V tem prispevku