Knjiga prejetih računov – knjižna skupina – konti tujega dobavitelja

Od verzije 6.16 je v Knjigi prejetih računov v šifrantu knjižnih skupin (meni Šifranti/ Knjižne skupine) možen vpis dveh kontov za tuje dobavitelje.
Prva možnost je vpis konta tujega dobavitelja v domači denarni enoti –polje Tuji dobavitelji. Druga možnost pa je vpis konta tujega dobavitelja v tuji denarni enoti (devizni konto)– polje Konto dobaviteljev v tuji DE.Program nam bo ob taki nastavitvi na zavihku Knjiženje ob kliku na ikono Priprava vknjižb sam izbral ustrezen konto glede na valuto računa.

V tem prispevku