Združen opomin

Pri Stopenjskem opominjanju na postavko je omogočena priprava Združenega opomina, kjer se vse stopnje opomina izpišejo na enem obrazcu (listu).  

Za pripravo združenih opominov Nastavitvah programa na zavihku Združen opomin označimo, da želimo pripravo Združenih opominovNastavitve na ostalih zavihkih (1., 2. in 3. opomin) ne spreminjamo.

Tiskanju združenih opominov sta namenjena obrazca Združen opomin in Združen opomin UPNQRSamo navedena obrazca združujeta vse stopnje opomina na en list. Obrazci, ki so namenjeni tiskanju posamezne stopnje opomina vsakega na svoj list, ne moremo uporabiti za tiskanje združenega opomina.

Uredimo še naslednje nastavitve: 

  • Ozadje – izberemo barvo ozadja za združen opomin oz. barvo vrstic v tabeli z opomini. 
  • Privzeti obrazec za pravne osebe – obvezno izberemo obrazec po imenu Združen opomin. To je SAOP predloga, na podlagi katere lahko po želji oblikujemo tudi svoj obrazec združenega opomina. 
  • Privzeti obrazec za fizične osebe, nedoločen status – v kolikor za fizične osebe in osebe z nedoločenim statusom tiskamo opomine s plačilnim nalogom, obvezno izberemo obrazec po imenu Združen opomin UPNQR. To je SAOP predloga, na podlagi katere lahko po želji oblikujemo svoj obrazec združenega opomina z UPN-jem in QR kodo. V kolikor tiskamo opomine brez UPN-ja, izberemo enak obrazec kot za pravne osebe. 
  • Šifra dogodka – iz šifranta dogodkov izberemo dogodek, ki je namenjen shranjevanju pdf izpisa opomina. 
  • Vrsta dokumenta – iz šifranta vrst dokumentov izberemo, pod katero vrsto dokumenta želimo poslane opomine shranjevati v e-Registrator. Tukaj gre za dogodek, ki je vezan na stranko zato izberemo »S«V primeru naprednih funkcionalnosti e-R, pa lahko vrsto dokumenta poljubno šifriramo. 
  • Polje Stik pustimo prazno. 
  • Stroški opomina – v kolikor želimo na opominu upoštevati stroške opomina, jih tukaj navedemo, v nasprotnem primeru pustimo polje prazno.

Ko so nastavitve urejene, lahko začnemo s pripravo opominov v obdelavi Dnevne obdelave / Opominjanje. Iz izborom nastavitve , se ob vstopu v obdelavo prikažejo samo taki opomini, ki so pripravljeni kot združen opomin. V primeru, da nimamo izstavljenega še nobenega opomina z nastavitvijo združenega opomina, bo ob prvem vstopu tabela prazna.


Če umaknemo kljukico pri filtru Združen, se prikažejo opomini, ki niso bili pripravljeni kot združeni.

V kolikor imamo še opomine, ki so bili pripravljeni s predhodno nastavitvijo, najprej te obdelamo do konca. Preden nadaljujemo s pripravo opominov, morajo biti vsi opomini v statusu poslan oz. v tabeli obarvani modro. V kolikor teh opominov ne želimo poslati naprej, jih iz obdelave pobrišemo in ponovimo pripravo z nastavitvami za združen opomin.

Pravilna priprava in številčenje opominov se izvaja samo, če je predhodni opomin izstavljen. V kolikor imamo v tabeli pripravljene opomine in želimo pripraviti nov opomin, bo program javil opozorilo in novega opomina ne bo pripravil:

Opomine pripravimo na gumbu Priprava. Opomini, ki so pripravljeni z nastavitvijo združeni opomin, pridobijo nov status, ki ga vidimo v stolpcu Združen


Ko so opomini pripravljeni, naredimo osnutek na gumbu . V primeru združenih opominov je aktiven razdelek Združen opomin, ostale izbire so neaktivne.


Preden opomin natisnemo oz. pošljemo pdf po e-pošti ali drugih elektronskih poteh, kliknemo na Tako lahko preverimo kako bo izgledal opomin. 

V primeru opomina na naslednji sliki imamo kupca, ki ga opominjamo prvič za nekaj neplačanih zapadlih računov. Neplačanih računov, ki bi jih opominjali drugič, v tem konkretnem primeru ni. Imamo pa račune, ki so v tretji stopnji opomina, oz. imajo status opomin pred izvršbo.

V tem prispevku