Pripomoček Brisanje otrok iz mojaMALICA

V verziji 2021.15.000 je dodan pripomoček, ki izbriše registracijo na mojaMALICA. mojaMALICA nadomešča Spletne odjave obrokov ter je namenjena odjavam, prijavam obrokov ter menjanju menijev na računalniku preko spleta, z mobilnimi telefoni in tablicami.

Ker se plačuje licenco glede na število otrok, se po koncu šolskega leta lahko vse izpisane otroke izbriše iz sistema mojaMALICA.

Pripomoček se nahaja v OST - Pripomočki - Brisanje otrok iz MojaMALICA ter je viden samo pri operaterjih, ki imajo v varnostnem sistemu pravico urejati podatke za mojaMALICA.

 


Ko zaženemo pripomoček se nam javi opozorilo:Izberemo skupino v kateri so izpisani učenci ter Potrdimo.


V tem prispevku