Shranjevanje slik izpisov na doplačnika

Obračun za doplačnike je funkcionalnost, ki omogoča shranjevanje slike izpisa v mapo stranke doplačnika (ministrstvo, pri vrtcih oz. domovih starejših občanov občina zavezanka za doplačilo oskrbe…). Omogoča namreč, da se slika specifikacije doda tudi na račune za doplačnike v Fakturiranju.

Ta možnost se nahaja na naslednjih izpisih v Obračunu storitev:

Obračun za doplačnika:

Doplačila oskrbnine (možnost shranjevanja samo v datoteko je pri vseh razvrščanjih, razen pri »Program, naziv« otroka, kjer ni osnova za razvrščanje občina temveč program):

Poračuni občin in ministrstva:Ko označimo kljukicose nam NE prikaže možnost predolgeda, zato je pomembno, da pred tem nastavimo ustrezni izpis med vsemi, kateri se nahajajo v spustnem polju Naziv izpisa:


Prav tako se nam, ukaz Tiskaj spremeni v ukaz Shrani:in s klikom na Shrani se slike izpisov shranijo na doplačnika:


Slike teh izpisov na posameznem doplačniku najdemo tako, da v šifrantu Stranke poiščemo želenega doplačnika in ga s klikom na ikono Popravi zapis odpremo:


V desnem zgornjem kotu se nahaja ikonaSAOP Raziskovalec:


S klikom na to ikono se nam odpre eRegistrator, kjer za stranko oz. našega doplačnika vidimo vse izpise, katere smo shranili v modulu Obračun storitev:


V tem prispevku