Možnost izklopa obvestila o popravku kalkulacije v predprejemu

V šifrantu vrste prometa je na posamezni vrsti prometa na voljo dodatno polje »Sprememba prodajnih cen«. V tem polju so na voljo naslednje možnosti: »Vprašaj«, »Da« in »Ne«. Privzeta izbira je »Vprašaj« in ne prinaša nobene spremembe glede na dosedanje delovanje programa.Ne glede na izbiro v polju »Sprememba prodajnih cen« na vrsti prometa, bomo ob spremembi podatka na dokumentu predprejema, ki vpliva na izračun nabavnih cen, vedno dobili opozorilo:V kolikor potrdimo spremembo izračuna nabavnih cen, se lahko s prodajnimi cenami zgodijo naslednje tri možnosti.

V kolikor imamo na Vrsti prometa pri Spremembi prodajnih cen izbrano: »Vprašaj«, se bo odprlo dodatno okno:Če imamo na Vrsti prometa pri Spremembi prodajnih cen izbrano: »Da«, se bodo prodajne cene na vrsticah popravile.

Če imamo na Vrsti prometa pri Spremembi prodajnih cen izbrano: »Ne«, se prodajne cene na vrsticah ne bodo popravile.

V tem prispevku