Usklajevanje kumulative in Usklajevanje zaprtih zneskov

Usklajevanje kumulative

Obdelava usklajevanje kumulative se nahaja na Pripomočki / Usklajevanje kumulative.


Usklajevanje kumulative se naredi za vsa obdobja. Pritisnemo na gumb  .

Usklajevanje zaprtih zneskov

Preden poženemo obdelavo Usklajevanje zaprtih zneskov moramo arhivirati podatke ter preveriti, ali je bilo arhiviranje uspešno dokončano.

Usklajevanje zaprtih zneskov se nahaja na Pripomočki / Usklajevanje zaprtih zneskov.


Izberemo leto za usklajevanje zaprtih zneskov in potrdimo s  .

Če imamo v posrednem knjiženju ob zagonu obdelave Usklajevanje zaprtih zneskov vknjižbe z zapiranjem, nas program o tem obvesti in usklajevanja ne bo izvedel. Najprej je potrebno izvesti knjiženje v neposredno in obdelavo še enkrat izvesti.


*** Navodila pripravljena z različico iCentra 2023.01.002, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic in http://podpora.saop.si/ .

V tem prispevku