Kje najdemo novosti v programu Saop?

Pregled dopolnitev novih verzij Saop najdemo v meniju Skupno > Novosti v programu. Do istega področja pridemo tudi preko bližnjice na vstopni strani (homepage).


Nove verzije so pregledno organizirane po posameznih mesecih in modulih. 

Pregled po verzijah

Seznam za posamezno verzijo vsebuje pregled vseh dopolnitev za vse module programa. 

S klikom na posamezno verzijo pridemo na seznam novosti, ki jih ta vsebuje, in so smiselno organizirane po področjih, ki jih najdemo v desnem meniju.


S klikom na področje (ime modula) v desnem meniju "skočimo" na ta del vsebine. 

Pregled po modulih

Seznam za posamezni modul vsebuje pregled vseh dopolnitev po posameznih verzijah programa. Moduli so razvrščeni po abecedi.Do istega pregleda po modulih pridete tudi preko bližnjice na posameznem področju. Na primer v rubriki Trgovina in proizvodnja > Fakturiranje je pod opisom modula povezava do pregleda dopolnitev po verzijah.


Nalaganje novih verzij

Nove verzije programa si lahko uporabniki Saop z vzdrževalno pogodbo nalagate na svojem osebnem portalu https://saopsupport.microsoftcrmportals.com/sl-SI/.


V tem prispevku