Verzija 2021.01.003

Obračun plač

 • Vgrajeni so novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2021 dalje (izplačilo v februarju).
 • Dodana je nova šifra vrste izplačila v javnem sektorju - C227 Dodatek za nevarnost in pos. obremen. za del. mesta J v zdravstvu in soc. varstvu.
 • Prenos v dohodnino
  • Omogočen prenos izplačanih dodatkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Dohodnina

 • Preglednica Zavezanci za dohodnino
  • Omogočena priprava datoteke VIRIZV.DAT
  • Omogočeno tiskanje, shranjevanje v eRegistrator in pošiljanje obvestila o izvzetih dodatkih.
  • Dodan zavihek Izvzeti dodatki.

Registracija prisotnosti

 • Dodan je nov način upoštevanja časa priprave na delo, pri katerem se čas priprave na delo upošteva za prvi in zadnji dogodek ter za vse dogodke vmes. 

Obračun storitev

 • Dopolnjena shema za e-Slog 2.0.
V tem prispevku