Spremljanje plačil računov (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Računi in plačila: Urejen je vpis Znesek plačila na 0,00 namesto prazno. Vpis se izvede na potrditvi polja in na gumb Potrdi.
 • Pripomočki - Otvoritev leta: dopolnjena je priprava otvoritev: upoštevajo se tudi plačila, ki imajo v Znesek plačila vpisano prazno.
2023.10.001
 • Računi in plačila - Odprte postavke: odpravljena je težava pri vnosu, brisanju in izpisu za šifrant Prva gruča in Druga gruča.
2023.01.001

Knjiženje izpiska

 • Ker je pogoj za knjiženje vpisan sklic odobritve, je na knjiženje dodano obvestilo, v primeru, če je sklic prazen. Napake si lahko pogledamo v Dnevniku. Če se obdelava izpiska dela v SPR in če je sklic odobritve prazen, se na popravljanju postavke plačila odpre polje Sklic odobritve in stranka lahko vpiše sklic in ponovi knjiženje. 

2022.09.001
 • Računi in plačila – Izpisi – Odprte postavke:
  • V primeru združene položnice in preplačila je urejeno upoštevanje preplačil za plačnika, če imamo označeno Upoštevaj združevanje v OST.
 • Izpisi in pregledi – Odpravljena je težava na Pregled računov iz OST.
2022.07.001
 • Uvoz Promet.W-1 - Urejen prikaz v polju "Sklic" na izpisu ob povzetku uvoza.
2022.06.001
 • Dopolnjen je uvoz otrok iz txt datoteke SIMTRO, ob vpisu podatkov otrok se vpišejo podatki tudi v Stranke.
 • Delilni pult: vzpostavljena je kontrola na že koriščen obrok oz. prepoved izdaje že koriščenega obroka.
2021.04.001

 • Urejen pregled računov iz OST, da se prikazujejo podatki, tako kot so bili v obračunu.
2021.02.002


V tem prispevku