Dodajanje novih držav

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno država, kamor vpišemo podatke o državi.

Šifra – vnesemo šifro države. Priporočamo, da uporabljate mednarodne oznake držav – kratice in ne številk.

Naziv – vtipkamo naziv države.

Troštevilčna šifra države – vtipkamo troštevilčno šifro države.

Denarna enote – izberemo denarno enoto, ki velja v tej državi.

Denarna enota EURO – šifra tečajne liste, ki predstavlja tečaj za preračun preko EUR-a. Če ni preračuna je prazno.

V tem prispevku