Ostali podatki

Na zavihku Ostali podatki vnašamo različne podatke stranke.

Št. zaposlenih – vpišemo število zaposlenih v podjetju.

Domača stran – vpišemo naslov spletne strani stranke. S likom na gumb , se lahko povežemo na internet na vpisano spletno stran stranke.

Slika – zapišemo ime grafične datoteke s sliko. Podrobnosti so zapisane v poglavju Delo z dokumenti in priponkami.
Podatek o registraciji

Šifra dejavnosti– vpišemo šifro dejavnosti, ki jo opravlja stranka. Po vpisu šifre, se bo izpisal naziv dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti, ki jo uporablja Statistični urad RS.

Vrsta dejavnosti – podjetje ima lahko več dejavnosti, v polje vrsta dejavnosti pa vpišemo tisto dejavnost, ki je za nas najbolj pomembna.

Številka vpisnika - zapišemo številko strankinega vpisnika oz. registracijskega vložka na sodišču.

Šifra DURS – vpišemo šifro stranke, ki jo je določila Davčna uprava RS.

Šifra obresti – vpišemo šifro obresti - na primer, če so za to stanko določene s pogodbo obresti, ki so različne od zakonskuh zamudnih (katere običajno zaračunavamo strankam za neplačane oz. z zamudo plačane račune).

Povezanost podjetja: uporablja se v projektu PRAC za prenos v DK na različne konte za naslednje izbire:

Samostojno podjetje,

Povezano podjetje ali

Podjetje v skupini.

Šifra sektorja: uporablja se za finančno poročanje po sektorjih. Šifre sektorja lahko uvozimo iz tekstovne datoteke pripavljene s strani AJPES-a. Uvoz je dostopen  pod Uvoz podatkov – Uvoz sektorja poročanja.

EAN šifra stranke - Uporabi se v modulu NDK(dodatek za RIP) za računalniško izmenjavo podatkov s sistemom Mercator (SPAR,..)

V tem prispevku