Preglednica strank

Articles

Preglednica strank
Stranke so v vseh SAOP Windows programih skupne. Seznam strank se prikaže v oknu  Stranke , ki ga odpremo tako, da v meniju izberemo  Stranke . Stranke lahko razvrščamo po vseh stolpcih, ki jih vidimo v preglednici stranke (glej&nb...
Varnostni sistem na preglednici strank.
Varnostni sistem oz. okno, v katerem nastavljamo obnašanje programa za posamezne operaterje, je dostopen preko izbire »Varnostni sistem« v sistemskem meniju oken, kjer je le ta bil vgrajen. Pooblastila na preglednici Stranke lahk...
Urejanje podatkov o strankah
Podatke o strankah urejamo tako, da najprej v preglednici Stanke označimo izbrano stranko, nato pa kliknemo gumb Popravi zapis (Enter).
Brisanje podatkov o strankah
Podatke o strankah brišemo tako, da najprej v preglednici Stanke označimo izbrano stranko, nato pa kliknemo gumb  Briši zapis (Delete). Odpre se opozorilno okno. S klikom na gumb  Da brisanje potrdimo, s klikom na  Ne...
Pregled dogodkov
Omogoča nam pregled vseh dogodkov, ki so bili vneseni na zavihku Dogodki pri posamezni stranki. Ob vstopu v program, so na preglednici vidni nezapadli dogodki prijavljenega operaterja. S potrditvijo izbire  Vsi referenti,  se prikažejo do...
Analiza strank
Omogoča pregledovanje prometnih podatkov iz dvostavnega knjigovodstva po izbiri.     Samo zapadlo  – podatki se bodo prikazali iz dvostavnega knjigovodstva, iz posameznih prometnih podatkov, tako, da bodo v izbrani vir vk...