Vrste osnovnih sredstev in DI

S šifrantom vrste osnovnih sredstev lahko sredstva poljubno grupiramo. Novo vrsto vnesemo z gumbom Vnesi zapis. Odpre se nam novo okno, kjer vpišemo šifro in naziv vrste osnovnega sredstva.

V tem prispevku