Opozorilo - Priprava XML datoteke za REK–1 obrazec z verzijo 2022.10.002 – Obvezno brez vizualizacije

Z verzijo iCentra 2022.10.002 je omogočen vpogled v vrstice iRek obrazca pred oddajo na eDavke ter tiskanje teh podatkov.

Ko iz programa za obračun plač pripravljate XML datoteko za REK- 1 obrazec za uvoz v eDavke, si po običajnem postopku datoteko najprej shranite na določeno področje. Takoj po tem, se vam avtomatsko ponudi obvestilo za vpogled v vrstice iRek obrazca.

Za pravilen zapis podatka M08 (Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov) v XML datoteko, je potrebno na tem mestu OBVEZNO izbrati NE, saj se v nasprotnem primeru nepravilno pripravijo podatki za poročanje v rubriki M08 za zaposlene, kateri so na celomesečni bolniški odsotnosti in imajo obračunane prispevke od razlike do najnižje osnove (namesto podatek 0,00 se polni prazno polje).

 

Po tem, postopek oddaje REK- 1 obrazca na spletno stran eDavki nadaljujete po običajnem postopku.

V primeru, če na tem mestu izvedete pripravo XML datoteke z vizualizacijo REK-1 obrazca se vam pri oddaji vloge na spletni strani eDavki izpišejo napake pri določenih zaposlenih. Primer napake:

Opozorilo!

Vizualizacijo iRek obrazca v programu sicer lahko izvedete, vendar ločeno od same priprave XML datoteke. Z novo verzijo, bomo nevšečnost odpravili.
V tem prispevku