Brisanje plačilnih nalogov v modulu Plačilni promet


Plačilne naloge v modulu Plačilni promet lahko brišemo iz različnih razlogov: 

  • ker plačilnega naloga ne bomo plačali, 
  • ker smo ga že plačali in ga želimo odstraniti zaradi preglednosti, 
  • ker bi bilo popravljanje plačilnega naloga bolj zapleteno kot priprava novega plačilnega naloga …

Plačilne naloge lahko brišemo v programu Plačilni promet, v obdelavi Plačilni nalogi/ Priprava plačilnih nalogov. Pod preglednico se nahaja gumb za brisanje nalogov .


Katere plačilne naloge lahko brišemo je odvisno od nastavitev programa Plačilni promet:

  • Če uvažamo izpiske, lahko brišemo plačilne naloge s statusom Neoznačeni nalogi ali Plačani nalogi
  • Če izpiskov ne uvažamo, lahko brišemo plačilne naloge s statusom Neoznačeni nalogi, Plačani nalogi ali Poslani nalogi


Brisanje nalogov

Ko kliknemo na gumb Brisanje nalogov, se nam odpre okno s preglednico plačilnih nalogov. V zgornjem delu okna po potrebi izpolnimo katerega izmed kriterijev za prikaz:Nad seznamom nalogov se v vrstici s filtri lahko dodatno omejimo oz. iščemo plačilne naloge:Z gumboma Potrdi vse in Opusti vse lahko v enem koraku označimo vse naloge ali označitev vseh nalogov umaknemo. Po opravljeni izbiri nalogov za brisanje kliknemo na gumb Briši, če želimo naloge izbrisati oz. Opusti, če aktivnosti ne želimo izvesti.


V tem prispevku