Delovni nalogi

Articles

Prenos na naslednjo fazo
Obdelava je namenjena tistim dejavnostim katere »zorijo« svoj izdelke ter vrednostno in količinsko ločijo zalogo glede na dozorelost (fazo) izdelka. Take dejavnosti so, na primer, večletni nasadi oljk, sušenje pršuta, gojen...
Izpisi
Pri izpisih lahko izbiramo med naslednjimi možnostmi: Analize delovnih nalogov Predvidene količine zasaditve Proizvodne cene Analize delovnih nalogov Gre za standardno SAOP OLAP analizo podatkov s katero lahko izvedemo analizo nad vsemi delov...
Pripomočki
V pripomočkih lahko izbiramo med naslednjimi možnostmi: Odklepanje tabel Kontrola knjiženja izdaj MSP Odklepanje tabel Pripomoček je namenjen brisanju zaklepov podatkovnih tabel delovnih nalogov v primeru, ko posamezen operater program ni uspe...
Varnostni sistem
Varnostni sistem znotraj programskega paketa DN delimo na Menijski varnostni sistem Funkcijski varnostni sistem Menijski varnostni sistem S tem delom varnostnega sistema lahko preprečimo dostop do posamezne menijske vrstice (glavni meni ali po...
Delovni nalogi (zgodovina različic)
  Opis novosti   Verzija Odpravljene težave pri povezavi delovnega naloga z naročilom dobavitelja (funkcija na zavihku "Ostalo" delovnega naloga). 2024.03.001 Knjiženje nivelacijskega prejema izdelka po ...