Verzija 2022.11.002

Dvostavno knjigovodstvo

Posredno knjiženje: V Posrednem knjiženju je urejen izpis kontrolnega dnevnika tudi v primeru knjiženja na evidenčne konte.

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul)

Gumb - Vse povezave: Odpravljena je težava z aktivnostjo gumba Vse povezave v primeru, da je povezava na knjižbi narejena, ni pa še potrjena. Gumb je sedaj aktiven takoj po vzpostavitvi povezave na MSP.

Sociala, zdravstvo in obračun

  • Zdravstvo
    • Obračun – Obračun – Zdravstvo – ZZZS datoteke
      • Pregled pošiljk: Odpravljena napaka pri uvozu pošiljke zdravil.
  • Popravki dokumentov - gumb “Priprava računov”:Popravljena priprava računov tako, da se zapiše nova poddejavnost (825), določena z okrožnico ZAE 8/22. Če Covid brise vnašate na tem mestu ročno (in ne na formi Delo – Izredne storitve), potem bodite pozorni, da za storitve, opravljene po 1.7.2022, izberete poddejavnost s šifro 825.
  • Covid storitve: Skladno z okrožnico ZAE 8/22 sta v šifrante dodani storitvi: Q0323 - Odvzem brisa SARS-CoV-2 in HAGT ter Q0324 - Odvzem brisa in enostavni PCR test. Obstoječi storitvi Q0308 in Q0310 sta nekoliko preimenovani.Storitev Q0309, Q0311, Q0312 in Q0314 po 1.7.2022 ni več dovoljeno zaračunavati.
  • Sociala: Dodane so nove 'Aktivnosti'  in z novimi šiframi se bo  spremenilo točkovanje oskrbe. Vsi , ki uporabljate RAZVRSTITEV STANOVALCA za določanje oskrbe in dodatek v dogovoru ali aneksu boste morali to ponovno napraviti za vsakega stanovalca na  osnovi novih storitev.
V tem prispevku