Nastavitev obveznih polj na vnosih v iCentru

Napotki za nastavitev obveznih polj na vnosih oknih v iCentru.

Na določenih mestih lahko nastavimo, da nas program vstavi, v kolikor določenega podatka nismo vnesli. Da si ta pripomoček aktiviramo moramo neaktivnost dovoliti v aplikacijskem varnostnem sistemu – ključ: iCenter – Neaktivnost nastavitev obveznih poljTako se na mestih, kjer to lahko nastavljamo (vnosna okna) pojavi ikona:  - Nastavitev obveznih polj . Ikona je vidna samo operaterjem, ki imajo prej omenjeno nastavitev v varnostnem sistemu.Odpre se okno, kjer zgoraj določimo skupino operaterjev(obvezna uporaba skupin operaterjev) in nato povemo katere podatke morajo pripadajoči operaterji vnašati ob dodajanju novih zapisov. Primer nastavitvenega okna:Program tako vnašalca opozarja, da določenega polja ni izpolnil. V kolikor polja ne izpolni ne more zaključit vnosa. Primer opozorila:*** Navodila pripravljena z različico iCentra 2018.10.000, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic in http://podpora.saop.si/ .

V tem prispevku