Trgovina in proizvodnja

Dobavitelji in kupci

Program je namenjen upravljanju z naročili kupcev in naročili dobaviteljem. Omogočen je hiter in enostaven vnos naročil, njihovo tiskanje, priprava odpremnih in prevzemnih nalogov, tiskanje nalogov, knjiženje izdaj in prejemov. Odpremne naloge lahko urejamo in spreminjamo, dokler račun, ki izhaja iz odpremnega naloga, ni knjižen v knjigovodstvo. Pri naročanju dobaviteljem je omogočen vnos podatkov, ki so potrebni za naročilo blaga dobaviteljem. Ob dobavi blaga se odpre prevzem, ki se mu lahko določi iz katerih naročil je bil narejen (sledljivost naročil). En prevzem je lahko iz več naročil. Po vnosu in potrditvi prevzema se lahko le-tega poknjiži v MSP (Materialno skladiščno poslovanje) ali TDR (Trgovino na drobno). Program omogoča tudi vnos planov prodaje in planov nabave.

Materialno skladiščno poslovanje

Programska rešitev omogoča vodenje materialno skladiščenega poslovanje za materiale, polizdelke, izdelke in trgovsko blago v različnih tipih skladišč. Na nivoju artikla omogoča tudi vodenje zalog po serijah (serijskih številkah). Poleg knjiženja prometa nudi možnost obdelave inventur artiklov in nivelacijo vrednosti zalog. Pri vnosu prometa in inventurnih popisnih list si lahko pomagamo s čitalcem črtne kode in ročnim terminalom za zajem podatkov.

Fakturiranje

Programska rešitev je namenjena fakturiranju blaga in storitev v domači in tujih denarnih enotah. Račune lahko izdajamo tako davčnim zavezancem kot končnim potrošnikom. Račune in predračune lahko hitro in enostavno kopiramo in iz njih pripravljamo nove račune oziroma predračune. Omogočena je tudi priprava računov in predračunov s pomočjo uvoza podatkov iz besedilnih datotek (zunanjih virov).

Trgovina na drobno

Program podpira poslovne funkcije gotovinske prodaje blaga. Namenjena je tistim prodajam na drobno, ki morajo pri svojem delu voditi “Evidenco o nakupu in prodaji blaga v trgovini na drobno TDR”. Delo poteka na nivoju poslovalnic. Z ustreznimi nastavitvami je omogočen hiter in enostaven vnos prejemov in gotovinskih ter negotovinskih izdaj. S pomočjo prejema je možno enostavno izdelati kalkulacijo nabavnih in prodajnih cen iz dobaviteljevega računa ali pa izdelati novo kalkulacijo na podlagi zadnje kalkulacije, na podlagi odstotkov prodajne in maloprodajne cene artiklov ali iz posebnih cenikov artiklov, katere se lahko pripravi tudi izven trgovine na drobno.

Večnivojski razpis proizvodnje

Preko razpisa delovnih nalogov omogoča količinsko in vrednostno planiranje in krmiljenje proizvodnje, pred kalkulacijo lastnih (in prodajnih) cen izdelkov, kalkulacijo delovnih in po kalkulacijo delovnih nalogov. Materialne sestavnice izdelkov so lahko več nivojske. Poleg materialne sestavnice modul omogoča tudi izdelavo tehnološke sestavnice izdelka. Modul je neločljivo povezan z materialnim skladiščnim poslovanjem, od koder dobiva količinske in vrednostne podatke o materialih (surovinah), ter z naročili kupcev in dobaviteljem, preko katerih omogoča sistem MRP II planiranja oziroma pregledovanja napovedanega stanja zalog na proizvodih, polizdelkih in materialih. Na podlagi naročil kupcev je možno tudi direktno razpisovanje delovnih nalogov za naročene izdelke (primerno za naročniško proizvodnjo). Poleg spremljanja lastne proizvodnje projekt podpira tudi proizvodnjo preko kooperantov.

Servisna dejavnost

Programska rešitev je namenjena sledenju in analizam servisov blaga. Servisne naloge pripravljamo hitro in preprosto. Lahko jih pripravljamo tudi avtomatsko glede na podatke naslednjih servisov. Poleg tega lahko vodimo tudi analize, kaj se je s posamezno napravo dogajalo na servisih, kdaj ima naslednje servise … Naprave imajo možnost uvoza preko čarovnika iz drugih oblik datotek.