Obračun plač

Program Obračun plač zaposlenih je namenjen obračunavanju plač, regresa, jubilejnih nagrad, odpravnin in ostalih izplačil na osnovi delovnega razmerja.
Zadnji nasveti