Splošni nasveti

Articles

Spremenjena osnova za obračun in plačilo prispevkov od dohodkov 1143, 1144, 1020 in 1021
Spremenjena osnova za obračun in plačilo prispevkov od dohodkov 1143, 1144, 1020 in 1021
Redna delovna uspešnost D010 - navodilo za vse javne vzgojno – izobraževalne zavode - dopolnitev 10.5.2024
Redna delovna uspešnost D010 - navodilo za vse javne vzgojno – izobraževalne zavode
Obračun invalidnine v breme ZPIZ in obvezni zdravstveni prispevek
Obračun invalidnine v breme ZPIZ in obvezni zdravstveni prispevek
ENDM – sprememba formule za refundacije
Upoštevajoč navodilo, ki je dostopen na temu Znesek povprečne plače RS – obvezen podatek je potrebno od verzije 2024.03.001 na masko obračuna plače obvezno vnesti zadnji znani znesek povprečne plače. Ob zamenjavi formule, vam bo pro...
Znesek povprečne plače RS – obvezen podatek
Od verzije 2024.03.001 ali novejše je na masko obračuna plače potrebno obvezno vnesti zadnji znani znesek povprečne plače. Podatek o višini povprečne plače vpliva na izračun najvišjega nadomestila za refundacije.  V ...
Priprava obrazca ER-28
Priprava obrazca ER-28
Analiza osnov za boleznine
Analiza osnov za boleznine
Napaka ob pripravi REK-O za plačo
Napaka ob pripravi REK-O za plačo
Ponovni izračun osnov za boleznine – pred obračunom plače za marec 2024
Ponovni izračun osnov za boleznine – pred obračunom plače za marec 2024
Ponovni izračun osnov za boleznine – pred obračunom plače za marec 2024 - navodilo velja za invalidska podjetja
Ponovni izračun osnov za boleznine – pred obračunom plače za marec 2024 - navodilo velja za invalidska podjetja
Sprememba količnikov valorizacije za odmero nadomestila z osnovo iz več let nazaj
Sprememba količnikov valorizacije za odmero nadomestila z osnovo iz več let nazaj
Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za marec 2024
Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za marec 2024
Spremstvo otrok v šoli v naravi - Aneks h KPVIZ
Spremstvo otrok v šoli v naravi - Aneks h KPVIZ
Najvišji znesek pri obračunu refundiranih nadomestil - dopolnjeno 5.3.2024
Zgornji limit pri obračunu refundiranih nadomestil - socialna kapica - novi znesek
Najnižja osnova za plačilo prispevkov za izplačila od 1.3.2024 dalje
Najnižja osnova za plačilo prispevkov za izplačila od 1.3.2024 dalje
Izplačilo redne delovne uspešnosti D010 v javnem sektorju v ločenem obračunu – dopolnitev 26.2.2024
Izplačilo redne delovne uspešnosti D010 v javnem sektorju v ločenem obračunu – dopolnitev 26.2.2024
Ločena izplačila nagrad, dodatkov ali poračunov plače, poslovna uspešnost kot Vrsta obračuna Plača od 1.1.2024
Ločena izplačila nagrad, dodatkov ali poračunov plače, poslovna uspešnost kot Vrsta obračuna Plača od 1.1.2024
Obvestilo za vse javne vzgojno – izobraževalne zavode glede izplačila RDU
Obvestilo za vse javne vzgojno – izobraževalne zavode
Obračun invalidnine v breme ZPIZ - dopolnjeno 26.2.2024
Obračun invalidnine v breme ZPIZ - dopolnjeno 26.2.2024
Uvoz podatkov s pomočjo čarovnika – priprava Excela in specifikacije
Uvoz podatkov s pomočjo čarovnika – priprava Excela in specifikacije
Pomembno obvestilo za vse javne vzgojno – izobraževalne zavode
Pomembno obvestilo za vse javne vzgojno – izobraževalne zavode
Obračun invalidnine - obvezni zdravstveni prispevek
Obračun invalidnine - obvezni zdravstveni prispevek
Obvezni zdravstveni prispevek – porodniški dopust
Obvezni zdravstveni prispevek – porodniški dopust
Sprememba pri bolezninah v breme delodajalca – velja od 1.1.2024
Sprememba pri bolezninah v breme delodajalca – velja od 1.1.2024
Najvišji znesek pri obračunu refundiranih nadomestil
Zgornji limit pri obračunu refundiranih nadomestil - socialna kapica
Obvezni zdravstveni prispevek (OZP) - dopolnjeno 7.2.2024
Obvezni zdravstveni prispevek (OZP)
Novi znesek minimalne plače s 01.01.2024
Novi znesek minimalne plače s 01.01.2024
Novi zneski premij KDPZ od 1.1.2024 dalje
Novi zneski premij KDPZ od 1.1.2024 dalje
Redna delovna uspešnost, pošiljanje letnih obvestil zaposlenim po Organizacijskih enotah - OE
Redna delovna uspešnost, pošiljanje letnih obvestil zaposlenim po Organizacijskih enotah - OE
Izračun osnov za boleznino 2023- Dopolnjeno 30.1.2024
Izračun osnov za boleznino 2023
Obračun plače za napotene delavce (detaširani) od 1.1.2024
Obračun plače za napotene delavce (detaširani) od 1.1.2024
Oskrbovalski dopust
Oskrbovalski dopust
Priprava podatkov za Dohodnino za leto 2023 - dopolnjeno navodilo 16.1.2024
Priprava podatkov za Dohodnino za leto 2023
Premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja – plača za mesec december 2023
Premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja – plača za mesec december 2023
Dohodninska lestvica in zneski olajšav za leto 2024
Dohodninska lestvica in zneski olajšav za leto 2024
Napačen prikaz stanja letnega dopusta v šifrantu zaposlenih in v mojInfo
Napačen prikaz stanja letnega dopusta v šifrantu zaposlenih in v mojInfo
Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za december 2023
Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za december 2023
Nov prikaz zapisa v Šifrantu plačnih razredov
Nov prikaz zapisa v Šifrantu plačnih razredov
Izpis Evidenca o izrabi delovnega časa
Izpis Evidenca o izrabi delovnega časa
Uvedba e-Potrdila Darovanje krvi v sistem SPOT s 1.1.2024
Uvedba e-Potrdila Darovanje krvi v sistem SPOT s 1.1.2024
Poslovna uspešnost (božičnica, 13.plača) z ugodnejšo davčno obravnavo izplačano v letu 2023
Poslovna uspešnost (božičnica, 13.plača) z ugodnejšo davčno obravnavo izplačano v letu 2023
Obračun 13. plače, božičnice – brez ugodnejše davčne obravnave (z dohodnino in vsemi prispevki)
Obračun 13. plače, božičnice – brez ugodnejše davčne obravnave (z dohodnino in vsemi prispevki)
Izračun solidarnostne delovne sobote – JAVNI SEKTOR
Izračun solidarnostne delovne sobote – JAVNI SEKTOR
Izračun solidarnostne delovne sobote – GOSPODARSTVO
Izračun solidarnostne delovne sobote – GOSPODARSTVO
eNDM - Priprava delovnega koledarja v primeru invalidnosti
ENDM - Priprava delovnega koledarja v primeru invalidnosti
eNDM - Priprava urnika na zaposlenem
eNDM - Priprava urnika na zaposlenem
Dodatne kontrole v obračunu plač vezane na eNDM
Dodatne kontrole v obračunu plač vezane na eNDM
Najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri oddaji zahtevkov preko eNDM
Najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri oddaji zahtevkov preko eNDM
Priprava obračuna plače za zaposlenega z dvema različnima osnovama za boleznine
Priprava obračuna plače za zaposlenega z dvema različnima osnovama za boleznine
Ureditev podatkov zaposlenih z novim šolskim letom
Ureditev podatkov zaposlenih z novim šolskim letom
Sprememba delovnega časa, delovnega mesta med mesecem
Sprememba delovnega časa, delovnega mesta med mesecem.
Predlaganje Rek-O obrazcev v primeru spremembe delovnega časa med mesecem
Predlaganje Rek-O obrazcev v primeru spremembe delovnega časa med mesecem
Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za september 2023
Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za september 2023
GOSPODARSTVO – obračun Čakanja na delo in Višje sile v breme delodajalca – POPLAVE 2023
GS – obračun Čakanja na delo in Višje sile v breme delodajalca – POPLAVE 2023
GOSPODARSTVO – obračun Čakanja na delo in Višje sile – REFUNDACIJA ZRSZ – POPLAVE 2023
GS – obračun Čakanja na delo in Višje sile – REFUNDACIJA ZRSZ – POPLAVE 2023
GOSPODARSTVO – Plačana odsotnost prostovoljca – Poplave 2023 – IZREDNI DOPUST
GS – Plačana odsotnost prostovoljca – Poplave 2023 – IZREDNI DOPUST
JAVNI SEKTOR – Obračun nadomestila za višjo silo in čakanja na delo – POPLAVE 2023 – za vse, ki niste upravičeni do povračila nadomestil
JS – Obračun nadomestila za višjo silo in čakanja na delo – POPLAVE 2023 – za vse, ki niste upravičeni do povračila nadomestil
JAVNI SEKTOR - Obračun nadomestila za višjo silo in čakanja na delo – POPLAVE 2023 - ČE STE UPRAVIČENI DO POVRAČILA OD ZRSZ
JS - Obračun nadomestila za višjo silo in čakanja na delo – POPLAVE 2023 - ČE STE UPRAVIČENI DO POVRAČILA OD ZRSZ
JAVNI SEKTOR - Plačana odsotnost prostovoljca - Poplave 2023 - Izredni dopust
Javni sektor - Plačana odsotnost prostovoljca - Poplave 2023 - Izredni dopust
Gospodarstvo – vrsta obračuna za Gasilsko intervencijo, civilno zaščito
Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od pristojnega organa (civilne zaščite oz. gasilske zveze).
Javni sektor – vrsta obračuna za Gasilsko intervencijo, civilno zaščito
Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od pristojnega organa (civilne zaščite oz. gasilske zveze).
Obračun povečanega in zmanjšanega obsega pedagoškega dela ter interesnih dejavnosti 2023
Obračun povečanega in zmanjšanega obsega pedagoškega dela ter interesnih dejavnosti
Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za junij 2023
Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za junij 2023
JAVNI SEKTOR – Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
JAVNI SEKTOR – Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
JAVNI SEKTOR – Povišanje za 1 plačni razred ter posodobitev podatkov o minimalnem in maksimalnem plačnem razredu na delovnih mestih za javni sektor s 01.04.2023
JAVNI SEKTOR – Povišanje za 1 plačni razred ter posodobitev podatkov o minimalnem in maksimalnem plačnem razredu na delovnih mestih za javni sektor s 01.04.2023
Sprememba količnikov valorizacije za odmero nadomestila z osnovo iz več let nazaj
Sprememba količnikov valorizacije za odmero nadomestila z osnovo iz več let nazaj
Dopolnitve REK-O obrazca za izplačila od 1.4.2023 dalje
Dopolnitve REK-O obrazca za izplačila od 1.4.2023 dalje
Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za marec 2023
Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za marec 2023
Prešifriranje, uvoz novih ter posodobitev obstoječih delovnih mest v JS - KPVIZ
Prešifriranje, uvoz novih ter posodobitev obstoječih delovnih mest v JS – KPVIZ
Priprava Vzporednega obračuna
Priprava Vzporednega obračuna
Izračun uspešnosti (D010) v javnem sektorju
Pripomoček za izračun uspešnosti v javnem sektorju (D010)
Najnižja osnova za plačilo prispevkov za izplačila od 1.3.2023 dalje
Najnižja osnova za plačilo prispevkov za izplačila od 1.3.2023 dalje
Sprememba poravnalnih računov na kreditih od 20.3.2023 dalje
Sprememba poravnalnih računov na kreditih od 20.3.2023 dalje
Čarovnik za pripravo (kopiranje) nastavitev na novem nazivu plač
Čarovnik za pripravo (kopiranje) nastavitev na novem nazivu plač
Uvoz novih DM za JS – KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, KP za zaposlene v zdravstveni negi ter KP za zdravnike in zobozdravnike v RS – 1.1.2023
Uvoz novih DM za JS – KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, KP za zaposlene v zdravstveni negi ter KP za zdravnike in zobozdravnike v RS – 1.1.2023
Posodobitev podatkov o MIN in MAX PR na DM za javni sektor – KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, KP za zaposlene v zdravstveni negi ter KP za zdravnike in zobozdravnike v RS
Posodobitev podatkov o MIN in MAX PR na DM za javni sektor – KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, KP za zaposlene v zdravstveni negi ter KP za zdravnike in zobozdravnike v RS
Pomembno obvestilo za vse Visoke šole ter raziskovalne dejavnosti - posodobitev podatkov o MIN in MAX PR na DM asistent VII/2 ter asistent VII/2 in mladi raziskovalec VII/2
Pomembno obvestilo za vse Visoke šole ter raziskovalne dejavnosti - posodobitev podatkov o MIN in MAX PR na DM asistent VII/2 ter asistent VII/2 in mladi raziskovalec VII/2
Pomembno obvestilo za vse Vrtce - Novo delovno mesto D035003 ter posodobitev podatkov na obstoječem delovnem mestu D035002
Pomembno obvestilo za vse Vrtce - Novo delovno mesto D035003 ter posodobitev podatkov o minimalnem in maksimalnem plačnem razredu na obstoječem delovnem mestu D035002
Nova delovna mesta za KP dejavnost zdravstva in socialnega varstva, KP za zaposlene v zdravstveni negi ter KP za zdravnike in zobozdravnike v RS
Nova delovna mesta za KP dejavnost zdravstva in socialnega varstva, KP za zaposlene v zdravstveni negi ter KP za zdravnike in zobozdravnike v RS
Poročanje čakanja na delo in nadomestila za skrajšan DČ na REK-O obrazec
Poročanje čakanja na delo in nadomestila za skrajšan DČ na REK-O obrazec
Minimalna plača 2023
Minimalna plača 2023
Premije KDPZ od 1.1.2023
Premije KDPZ od 1.1.2023
Izračun osnov za boleznino 2022 - dopolnitev 20.1.2023
Izračun osnov za boleznino 2022
REK-O v Obračunu plač
REK-O v Obračunu plač
REK-O za detaširane zaposlene
REK-O za detaširane zaposlene
Dohodninska lestvica in zneski olajšav za leto 2023
Dohodninska lestvica in zneski olajšav za leto 2023
Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za december 2022
Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za december 2022
Oddaja refundacij v sistem eNDM
Oddaja refundacij v sistem eNDM
Poračun regresa za letni dopust za leto 2022 – dopolnjeno navodilo z dne 2.11.2022
Poračun regresa za letni dopust za leto 2022 – dopolnjeno navodilo z dne 2.11.2022
Nove vrednosti plačnih razredov plačne lestvice v JS
Nove vrednosti plačnih razredov plačne lestvice v JS
Nove vrednosti dodatkov za specializacijo, znanstveni magisterij in doktorat ter dodatkov za manj ugodne delovne pogoje
Nove vrednosti dodatkov za specializacijo, znanstveni magisterij in doktorat ter dodatkov za manj ugodne delovne pogoje
Višina dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur
Višina dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur
Poračun regresa za prehrano med delom za mesec september 2022
Poračun regresa za prehrano med delom za mesec september 2022
Možnost določanja vrst dogodkov kot neaktivne
Z verzijo programa iCenter 2022.14.01 ali novejšo, je v vrstah dogodkov možnost nastavitve neaktivnega dogodka
Javni sektor – nove šifre za JS – I111
Javni sektor – nove šifre za JS – I111
Javni sektor – nove šifre za JS - C231 in C232
Javni sektor – nove šifre za JS - C231 in C232
Osnove obračuna - obračun povečanega in zmanjšanega obsega pedagoškega dela ter interesnih dejavnosti
Osnove obračuna - obračun povečanega in zmanjšanega obsega pedagoškega dela ter interesnih dejavnosti
Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za september 2022
Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za september 2022
Predlaganje Rek-1 obrazcev v primeru spremembe delovnega časa med mesecem
Sprememba delovnega časa med mesecem.
Ureditev podatkov zaposlenih z novim šolskim letom
Ureditev podatkov zaposlenih z novim šolskim letom
Izplačilo splošne stavke javnim uslužbencem na področju vzgoje in izobraževanja za mesec marec 2022- NOVO NAVODILO!
Novo navodilo za obračun in izplačilo stavke iz meseca marca 2022.
Novi zneski premij KDPZ od 1.1.2022 dalje- DOPOLNJENO 4.8.2022!
V Uradnem listu številka 103/2022, iz dne 29.07.2022, so bili objavljeni novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2022 dalje.
Novi zneski premij KDPZ od 1.1.2022 dalje
V Uradnem listu številka 103/2022, iz dne 29.07.2022, so bili objavljeni novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2022 dalje
Izplačilo splošne stavke javnim uslužbencem na področju vzgoje in izobraževanja za mesec marec 2022
Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 21.7.2022, sprejela sklep, da javnim uslužbencem, ki so 9.3.2022 sodelovali v splošni stavki, pripada nadomestilo plače za čas stavke.
Sprememba pri povračilih stroškov prevoza na delo in z dela za gospodarstvo
V Uradnem listu št. 87 iz dne 24.6.2022, sta bila objavljena nova zneska za neobdavčen prevoz in kilometrino. Z uredbo je tako določen nov znesek za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 0,21€.
Obračun povečanega in zmanjšanega obsega pedagoškega dela ter interesnih dejavnosti
Navodilo je pomembno za šole, ki obračunavate povečan in zmanjšan obseg dela, ki zaposlenim v juliju in avgustu ne pripada.
Opozorilo - Priprava XML datoteke za REK–1 obrazec z verzijo 2022.10.002 – Obvezno brez vizualizacije
Priprava XML datoteke za REK-1 obrazec z verzijo 2022.10.002 se izvaja obvezno brez Vizualizacije REK-1 obrazca
Težava pri prenosu podatkov iz Potnih nalogov, Obračuna storitev ali pri uvozu podatkov v Posredni vnos obračuna plač s čarovnikom
Zaradi težave pri prenosu podatkov iz Potnih nalogov, Obračuna storitev ali pri uvozu podatkov v Posredni vnos obračuna plač s čarovnikom, je izdana nova verzija.
Dostop do plačilnih nalogov neposredno iz Obračuna plač – dodana bližnjica
V programu za obračun plač smo pripravili bližnjico do plačilnih nalogov
Olajšava za starejše od 70 let
V šifrant zaposlenih je dodana možnost vnosa Osebne olajšave, ki z dopolnitvijo 112. člena ZDoh-2 (osmi odstavek) pripada rezidentu po dopolnjenem 70. letu starosti
Analiza napak in opozoril pri obdelavi Obračunaj vse
V programu za obračun plač lahko pripravimo analizo obračuna - napake in opozorila
Velja za šole - Dopolnitve za izplačilo povečanega in zmanjšanega obsega pedagoškega dela ter obračun nadomestila plače skladno z Uredbo
Dopolnitve za izplačilo povečanega in zmanjšanega obsega pedagoškega dela ter obračun nadomestila plače skladno z Uredbo
Oddaja zahtevkov za refundacije preko sistema eNDM po 1.6.2022
Oddaja zahtevkov za refundacije preko sistema eNDM po 1.6.2022
Omogočena oddaja zahtevka za refundacije za zaposlene s količnikom valorizacije 1,0490
Oddaja zahteva za refundacije za zaposlene z osnovo iz leta 2020 ali prej je omogočena z novo verzijo.
OLAP analiza zahtevkov e-NDM
Pri kreiranju zahtevkov za elektronsko oddajo rfundacij imamo možnost tudi Analize zahtevkov e-NDM, ki nam je lahko v pomoč pri analizi oddanih podatkov.
Stavka v javnem sektorju 9.3.2022
Stavka v javnem sektorju 9.3.2022
Dohodninska lestvica in zneski olajšav za leto 2022
Dohodninska lestvica in zneski olajšav za leto 2022
Spremembe pri bolezninah v breme delodajalca - dopolnjeno navodilo 28. 3. 2022
Spremembe pri bolezninah v breme delodajalca
Sprememba količnika valorizacije za odmero nadomestila z osnovo iz leta 2020 ali prej
Sprememba količnika valorizacije za odmero nadomestila z osnovo iz leta 2020 ali prej
Gospodarstvo – vrsta obračuna Krvodajalstvo
Dodajanje vrste obračuna Krvodajalstvo v gospodarstvu.
Najnižja osnova za plačilo prispevkov za izplačila od 1.3.2022 dalje
Najnižja osnova za plačilo prispevkov za izplačila od 1.3.2022 dalje
Kontiranje dnevnic nad uredbo
Kontiranje dnevnic nad uredbo
Izračun osnov za boleznino 2021
Izračun osnov za boleznino 2021
JS - Prevoz na delo – pavšal – šifra I022
JS - Prevoz na delo – pavšal – šifra I022
Lestvica za dohodnino in olajšave v 2022
Lestvica za dohodnino in olajšave v 2022
Priprava datoteke VIRVDC s podatki o vzdrževanih družinskih članih za 2021
Priprava datoteke VIRVDC s podatki o vzdrževanih družinskih članih za 2021
Posodobitev podatkov o minimalnem in maksimalnem plačnem razredu na delovnih mestih za javni sektor– povezano z novostmi KP za zdravstvo in socialo ter KP za zaposlene v zdravstveni negi
Posodobitev podatkov o minimalnem in maksimalnem plačnem razredu na delovnih mestih za javni sektor– povezano z novostmi KP za zdravstvo in socialo ter KP za zaposlene v zdravstveni negi
ISPAP – Poročanje vrste izplačila za prevoz I050 in I051 ukinjeno
ISPAP – Poročanje vrste izplačila za prevoz I050 in I051 ukinjeno
SAOP Registracija časa – priprava podatkov za obračun plače za november za KP za zdravstvo in socialo ter KP za zaposlene v zdravstveni negi
SAOP Registracija časa – priprava podatkov za obračun plače za november za KP za zdravstvo in socialo ter KP za zaposlene v zdravstveni negi
Urejanje urne postavke pri vnosu obračunske vrstice
Urejanje urne postavke pri vnosu obračunske vrstice
Prikaz premije KDPZ in PPZ na obračunskih listih za javni sektor
Prikaz premije KDPZ in PPZ na obračunskih listih za javni sektor.
Obračun plače za JS (KP za zdravstvo in socialo ter KP za zaposlene v zdravstveni negi) za november 2021 - dopolnjeno 7.12.2021
Obračun plače za JS (KP za zdravstvo in socialo ter KP za zaposlene v zdravstveni negi) za november 2021 - dopolnjeno 7.12.2021
Kilometrina na službeni poti – nastavitve vrst obračuna
Ureditev nastavitev na vrstah obračuna za kilometrino do uredbe ter nad uredbo, da se pravilno polnijo podatki v REK obrazec.
Osnove obračuna - obračun povečanega in zmanjšanega obsega pedagoškega dela ter interesnih dejavnosti
Zaposlenim je potrebno pri obračunu plače za mesec september obračunati dodatek za povečan in zmanjšan obseg dela ter ure interesnih dejavnosti.
Nastavitve za zaposlenega Nerezidenta - nov prikaz podatkov v šifrantu zaposlenih
Nov izgled podatkov za nerezidenta.
Oprostitve plačila prispevkov - nov prikaz podatkov v šifrantu zaposlenih
Nov prikaz oprostitev v šifrantu zaposlenih.
Dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine C088
Prikaz vnosa nove Vrste obračuna za izplačilo dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine C088.
Povečan in zmanjšan obseg dela med počitnicami
V času šolskih počitnic, zaposlenim ne pripada povečan oziroma zmanjšan obseg obseg dela. Zato je potrebno urediti določene nastavitve.
Obračunski list za gospodarstvo – izpis ključnih podatkov
Na pobudo Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) smo obračunski list dopolnili s prikazom ključnih podatkov o plači, in sicer v grafični ali tabelarični obliki. Dopolnitev je pripravljena na podlagi predloga SBC-ja, ki je za izpis teh podatkov navedel v...
Vnos vrste obračuna za Porodniški ali Očetovski dopust - gospodarstvo
Vnos vrste obračuna za vnos ur v gospodarstvu za Porodniški ali Očetovski dopust.
JAVNI SEKTOR – Povračilo stroškov Prevoza na delo za stranke, katere imajo zaposlene z različnim številom delovnih dni v mesecu
JAVNI SEKTOR – Povračilo stroškov Prevoza na delo za stranke, katere imajo zaposlene z različnim številom delovnih dni v mesecu od 1.6.2021 dalje.
JAVNI SEKTOR – Povračilo stroškov Prevoza na delo -šole, vrtci, … (stranke, katere imajo za vse zaposlene enako število delovnih dni v mesecu)
Povračilo stroškov Prevoza na delo -šole, vrtci, … (stranke, katere imajo za vse skupine zaposlenih enako število delovnih dni v mesecu) od 1.6.2021 dalje.
Gospodarstvo - vrsta obračuna Sobivanje v zdravstvenem zavodu ob hospitaliziranem otroku
Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, v višini 80% od osnove po ZZVZZ od 1.delovnega dne v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Vnos vrste izplačila.
Ureditev podatkov zaposlenih z novim šolskim letom
Ureditev podatkov zaposlenih z novim šolskim letom
eBOL v programu Saop
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije  bo  z novim letom  omogočil   prevzem  elektronskih bolniških listov  (eBOL) preko portala SPOT (eVEM) .  Bolniške liste  boste lahko s port...
JAVNI SEKTOR- navodila eBOL
ZZZS omogoča prevzem elektronskih bolniških listov (eBOL) preko portala SPOT (eVEM). Bolniške liste lahko s portala prenesete ročno ali še enostavneje, uporabite direkten prenos v iCenter.
GOSPODARSTVO- navodila eBOL
ZZZS omogoča prevzem elektronskih bolniških listov (eBOL) preko portala SPOT (eVEM). Bolniške liste lahko s portala prenesete ročno ali še enostavneje, uporabite direkten prenos v iCenter.
Javni sektor - vrsta obračuna Sobivanje v zdravstvenem zavodu ob hospitaliziranem otroku
Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, v višini 80% od osnove po ZZVZZ od 1.delovnega dne v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Vnos vrste izplačila.
Javni sektor – vrsta obračuna za Izolacijo
V sistemu obračuna (Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna) za javni sektor preverite, če imate vrsto obračuna za izolacijo vneseno. Če jo imate, preverite nastavitve. Pravilno urejene nastavitve so prikazane na spodnjih slikah.
Delovna uspešnost - obvestilo glede dopolnitev pripomočka
Delovna uspešnost v javnem sektorju - obvestilo glede dopolnitev pripomočka.
Obračun šole v naravi
Obračun šole v naravi.
Priprava obrazca ER-28 – dopolnjena priprava zaradi izvzetih dodatkov
Dopolnjena priprava obrazca ER-28 zaradi izvzetih dodatkov.
Izračun osnov za boleznino z izvzetimi dodatki
Izračun osnov za boleznino z izvzetimi dodatki v javnem sektorju.
Dodatek za delo v tveganih razmerah
Dodatek na delo v tveganih razmerah in vključitev dodatka za delo v tveganih razmerah v nadomestila.
Avtorski honorarji iz odvisnega razmerja
Avtorski honorarji iz odvisnega razmerja.
Boniteta za službeni avto od 1. 7. 2020
Boniteta za službeni avto od 1.7.2020.
Izplačilo redne delovne uspešnosti D010 v javnem sektorju v ločenem obračunu
Izplačilo redne delovne uspešnosti (D010) v javnem sektorju v ločenem obračunu
D010 - delovna uspešnost - dodatno obvestilo
Delovna uspešnost v javnem sektorju.
Delovna doba v JS - krajši delovni čas
Delovna doba v javnem sektorju pri zaposlenih za krajši delovni čas.
Evidenca dopustov na obračunskem listu
Evidenca dopustov na obračunskem listu.
Evidenca prisotnosti - dodajanje dogodkov - Javni sektor + gospod.
Dodajanje dogodkov v evidenco prisotnosti za javni sektor in gospodarstvo.
Gospodarstvo – vrsta obračuna za Izolacijo
Vrsta obračuna za Izolacijo v gospodarstvu.
Gospodarstvo - Delo od doma
Delo od doma v gospodarstvu.
Izplačilo dela ob sobotah – dodatek za neenakomeren delovni čas – C190
Izplačilo dela ob sobotah – dodatek za neenakomeren delovni čas.
Javni sektor - Delo od doma - dodajanje vrste obračuna - A010
Dodajanje vrste obračuna za delo od doma v javnem sektorju.
Javni sektor - dodajanje vrste obračuna za Izredni plačani dopust - B030
Dodajanje vrste obračuna za Izredni plačan dopust v javnem sektorju
Gospodarstvo - Knjiženje oproščenih prispevkov
Knjiženje oproščenih prispevkov v gospodarstvu.
Kopiranje vrst obračuna - za gospodarstvo
Kopiranje vrst obračuna v gospodarstvu.
Vrednotenje preizkusov znanja NPZ
Vrednotenje preizkusov znanja NPZ.
Poročilo o zadržanosti in osebnem dohodku (ER-28) – dopolnitve
Poročilo o zadržanosti in osebnem dohodku (ER-28).
Obračunski listi po e-pošti
Pošiljanje obračunskih listov preko elektronske pošte.
Registracija časa - dodajanje skupnega dogodka več zaposlenim hkrati - Javni sektor + gospodarstvo
Dodajanje skupnega dogodka več zaposlenim hkrati v registraciji časa za javni sektor in gospodarstvo.
Shranjevanje dokumentov obračuna v eRegistrator
Shranjevanje dokumentov obračuna v eRegistrator.