Splošni nasveti

Articles

Poslovna uspešnost izplačana v letu 2022
Poslovna uspešnost izplačana v letu 2022
Kako obračunamo 13. plačo, božičnico – brez ugodnejše davčne obravnave (z dohodnino in vsemi prispevki)
Kako obračunamo 13. plačo, božičnico – brez ugodnejše davčne obravnave (z dohodnino in vsemi prispevki)
Oddaja refundacij v sistem eNDM
Oddaja refundacij v sistem eNDM
Poračun regresa za letni dopust za leto 2022 – dopolnjeno navodilo z dne 2.11.2022
Poračun regresa za letni dopust za leto 2022 – dopolnjeno navodilo z dne 2.11.2022
Nove vrednosti plačnih razredov plačne lestvice v JS
Nove vrednosti plačnih razredov plačne lestvice v JS
Nove vrednosti dodatkov za specializacijo, znanstveni magisterij in doktorat ter dodatkov za manj ugodne delovne pogoje
Nove vrednosti dodatkov za specializacijo, znanstveni magisterij in doktorat ter dodatkov za manj ugodne delovne pogoje
Višina dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur
Višina dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur
Poračun regresa za prehrano med delom za mesec september 2022
Poračun regresa za prehrano med delom za mesec september 2022
Možnost določanja vrst dogodkov kot neaktivne
Z verzijo programa iCenter 2022.14.01 ali novejšo, je v vrstah dogodkov možnost nastavitve neaktivnega dogodka
Obračun refundiranih nadomestil – dopolnjeni izračuni ter formule od verzije iCentra 2022.013.002 dalje - pomembno!
Obračun refundiranih nadomestil – dopolnjeni izračuni ter formule od verzije iCentra 2022.013.002 dalje
Javni sektor – nove šifre za JS – I111
Javni sektor – nove šifre za JS – I111
Javni sektor – nove šifre za JS - C231 in C232
Javni sektor – nove šifre za JS - C231 in C232
Ureditev podatkov zaposlenih z novim šolskim letom
Ureditev podatkov zaposlenih z novim šolskim letom
Osnove obračuna - obračun povečanega in zmanjšanega obsega pedagoškega dela ter interesnih dejavnosti
Osnove obračuna - obračun povečanega in zmanjšanega obsega pedagoškega dela ter interesnih dejavnosti
Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za september 2022
Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za september 2022
Sprememba delovnega časa, delovnega mesta med mesecem
Sprememba delovnega časa, delovnega mesta med mesecem.
Predlaganje Rek-1 obrazcev v primeru spremembe delovnega časa med mesecem
Sprememba delovnega časa med mesecem.
Izplačilo splošne stavke javnim uslužbencem na področju vzgoje in izobraževanja za mesec marec 2022- NOVO NAVODILO!
Novo navodilo za obračun in izplačilo stavke iz meseca marca 2022.
Novi zneski premij KDPZ od 1.1.2022 dalje- DOPOLNJENO 4.8.2022!
V Uradnem listu številka 103/2022, iz dne 29.07.2022, so bili objavljeni novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2022 dalje.
Novi zneski premij KDPZ od 1.1.2022 dalje
V Uradnem listu številka 103/2022, iz dne 29.07.2022, so bili objavljeni novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2022 dalje
Izplačilo splošne stavke javnim uslužbencem na področju vzgoje in izobraževanja za mesec marec 2022
Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 21.7.2022, sprejela sklep, da javnim uslužbencem, ki so 9.3.2022 sodelovali v splošni stavki, pripada nadomestilo plače za čas stavke.
Gospodarstvo – vrsta obračuna za Gasilsko intervencijo, civilno zaščito
Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od pristojnega organa (civilne zaščite oz. gasilske zveze).
Javni sektor – vrsta obračuna za Gasilsko intervencijo, civilno zaščito
Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od pristojnega organa (civilne zaščite oz. gasilske zveze).
Pravilen obračun refundacij in oddaja refundacijskih zahtevkov na eNDM za obračun plače za mesec julij 2022
Vsem strankam svetujemo, da si pred pripravo plače za mesec julij 2022, naložite novo verzijo, 2022.11.01, ki bo objavljena predvidoma 1.8.2022.
Sprememba pri povračilih stroškov prevoza na delo in z dela za gospodarstvo
V Uradnem listu št. 87 iz dne 24.6.2022, sta bila objavljena nova zneska za neobdavčen prevoz in kilometrino. Z uredbo je tako določen nov znesek za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 0,21€.
Prikaz iRek obrazca v Obračunu plač
Z verzijo SAOP iCentra 2022.10.003 oziroma novejšo, smo v Obračun plač dodali možnost prikaza in tiskanja individualnega REK-1 obrazca (iRek).
Obračun povečanega in zmanjšanega obsega pedagoškega dela ter interesnih dejavnosti
Navodilo je pomembno za šole, ki obračunavate povečan in zmanjšan obseg dela, ki zaposlenim v juliju in avgustu ne pripada.
Obračun refundiranih nadomestil – dopolnjeni izračuni ter formule – NOVO!!!
Na vrstah obračuna je potrebno na vseh refundiranih nadomestilih preveriti ali imamo pri izrazu formule, katera se uporablja za izračun zneska, vpisan izraz, da se refundacija računa skladno s pravili računanja na ZZZS-ju.
Opozorilo - Priprava XML datoteke za REK–1 obrazec z verzijo 2022.10.002 – Obvezno brez vizualizacije
Priprava XML datoteke za REK-1 obrazec z verzijo 2022.10.002 se izvaja obvezno brez Vizualizacije REK-1 obrazca
Težava pri prenosu podatkov iz Potnih nalogov, Obračuna storitev ali pri uvozu podatkov v Posredni vnos obračuna plač s čarovnikom
Zaradi težave pri prenosu podatkov iz Potnih nalogov, Obračuna storitev ali pri uvozu podatkov v Posredni vnos obračuna plač s čarovnikom, je izdana nova verzija.
Dostop do plačilnih nalogov neposredno iz Obračuna plač – dodana bližnjica
V programu za obračun plač smo pripravili bližnjico do plačilnih nalogov
Olajšava za starejše od 70 let
V šifrant zaposlenih je dodana možnost vnosa Osebne olajšave, ki z dopolnitvijo 112. člena ZDoh-2 (osmi odstavek) pripada rezidentu po dopolnjenem 70. letu starosti
Analiza napak in opozoril pri obdelavi Obračunaj vse
V programu za obračun plač lahko pripravimo analizo obračuna - napake in opozorila
Velja za šole - Dopolnitve za izplačilo povečanega in zmanjšanega obsega pedagoškega dela ter obračun nadomestila plače skladno z Uredbo
Dopolnitve za izplačilo povečanega in zmanjšanega obsega pedagoškega dela ter obračun nadomestila plače skladno z Uredbo
Oddaja zahtevkov za refundacije preko sistema eNDM po 1.6.2022
Oddaja zahtevkov za refundacije preko sistema eNDM po 1.6.2022
Omogočena oddaja zahtevka za refundacije za zaposlene s količnikom valorizacije 1,0490
Oddaja zahteva za refundacije za zaposlene z osnovo iz leta 2020 ali prej je omogočena z novo verzijo.
OLAP analiza zahtevkov e-NDM
Pri kreiranju zahtevkov za elektronsko oddajo rfundacij imamo možnost tudi Analize zahtevkov e-NDM, ki nam je lahko v pomoč pri analizi oddanih podatkov.
Stavka v javnem sektorju 9.3.2022
Stavka v javnem sektorju 9.3.2022
Dohodninska lestvica in zneski olajšav za leto 2022
Dohodninska lestvica in zneski olajšav za leto 2022
Spremembe pri bolezninah v breme delodajalca - dopolnjeno navodilo 28. 3. 2022
Spremembe pri bolezninah v breme delodajalca
Sprememba količnika valorizacije za odmero nadomestila z osnovo iz leta 2020 ali prej
Sprememba količnika valorizacije za odmero nadomestila z osnovo iz leta 2020 ali prej
Gospodarstvo – vrsta obračuna Krvodajalstvo
Dodajanje vrste obračuna Krvodajalstvo v gospodarstvu.
Najnižja osnova za plačilo prispevkov za izplačila od 1.3.2022 dalje
Najnižja osnova za plačilo prispevkov za izplačila od 1.3.2022 dalje
Kontiranje dnevnic nad uredbo
Kontiranje dnevnic nad uredbo
Izračun osnov za boleznino 2021
Izračun osnov za boleznino 2021
JS - Prevoz na delo – pavšal – šifra I022
JS - Prevoz na delo – pavšal – šifra I022
Lestvica za dohodnino in olajšave v 2022
Lestvica za dohodnino in olajšave v 2022
Priprava datoteke VIRVDC s podatki o vzdrževanih družinskih članih za 2021
Priprava datoteke VIRVDC s podatki o vzdrževanih družinskih članih za 2021
Posodobitev podatkov o minimalnem in maksimalnem plačnem razredu na delovnih mestih za javni sektor– povezano z novostmi KP za zdravstvo in socialo ter KP za zaposlene v zdravstveni negi
Posodobitev podatkov o minimalnem in maksimalnem plačnem razredu na delovnih mestih za javni sektor– povezano z novostmi KP za zdravstvo in socialo ter KP za zaposlene v zdravstveni negi
ISPAP – Poročanje vrste izplačila za prevoz I050 in I051 ukinjeno
ISPAP – Poročanje vrste izplačila za prevoz I050 in I051 ukinjeno
SAOP Registracija časa – priprava podatkov za obračun plače za november za KP za zdravstvo in socialo ter KP za zaposlene v zdravstveni negi
SAOP Registracija časa – priprava podatkov za obračun plače za november za KP za zdravstvo in socialo ter KP za zaposlene v zdravstveni negi
Urejanje urne postavke pri vnosu obračunske vrstice
Urejanje urne postavke pri vnosu obračunske vrstice
Prikaz premije KDPZ in PPZ na obračunskih listih za javni sektor
Prikaz premije KDPZ in PPZ na obračunskih listih za javni sektor.
Obračun plače za JS (KP za zdravstvo in socialo ter KP za zaposlene v zdravstveni negi) za november 2021 - dopolnjeno 7.12.2021
Obračun plače za JS (KP za zdravstvo in socialo ter KP za zaposlene v zdravstveni negi) za november 2021 - dopolnjeno 7.12.2021
Kilometrina na službeni poti – nastavitve vrst obračuna
Ureditev nastavitev na vrstah obračuna za kilometrino do uredbe ter nad uredbo, da se pravilno polnijo podatki v REK obrazec.
Ureditev podatkov zaposlenih z novim šolskim letom
Ureditev podatkov zaposlenih z novim šolskim letom
Osnove obračuna - obračun povečanega in zmanjšanega obsega pedagoškega dela ter interesnih dejavnosti
Zaposlenim je potrebno pri obračunu plače za mesec september obračunati dodatek za povečan in zmanjšan obseg dela ter ure interesnih dejavnosti.
Nastavitve za zaposlenega Nerezidenta - nov prikaz podatkov v šifrantu zaposlenih
Nov izgled podatkov za nerezidenta.
Oprostitve plačila prispevkov - nov prikaz podatkov v šifrantu zaposlenih
Nov prikaz oprostitev v šifrantu zaposlenih.
Dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine C088
Prikaz vnosa nove Vrste obračuna za izplačilo dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine C088.
Povečan in zmanjšan obseg dela med počitnicami
V času šolskih počitnic, zaposlenim ne pripada povečan oziroma zmanjšan obseg obseg dela. Zato je potrebno urediti določene nastavitve.
Obračunski list za gospodarstvo – izpis ključnih podatkov
Na pobudo Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) smo obračunski list dopolnili s prikazom ključnih podatkov o plači, in sicer v grafični ali tabelarični obliki. Dopolnitev je pripravljena na podlagi predloga SBC-ja, ki je za izpis teh podatkov navedel v...
Vnos vrste obračuna za Porodniški ali Očetovski dopust - gospodarstvo
Vnos vrste obračuna za vnos ur v gospodarstvu za Porodniški ali Očetovski dopust.
JAVNI SEKTOR – Povračilo stroškov Prevoza na delo za stranke, katere imajo zaposlene z različnim številom delovnih dni v mesecu
JAVNI SEKTOR – Povračilo stroškov Prevoza na delo za stranke, katere imajo zaposlene z različnim številom delovnih dni v mesecu od 1.6.2021 dalje.
JAVNI SEKTOR – Povračilo stroškov Prevoza na delo -šole, vrtci, … (stranke, katere imajo za vse zaposlene enako število delovnih dni v mesecu)
Povračilo stroškov Prevoza na delo -šole, vrtci, … (stranke, katere imajo za vse skupine zaposlenih enako število delovnih dni v mesecu) od 1.6.2021 dalje.
Gospodarstvo - vrsta obračuna Sobivanje v zdravstvenem zavodu ob hospitaliziranem otroku
Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, v višini 80% od osnove po ZZVZZ od 1.delovnega dne v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Vnos vrste izplačila.
eBOL v programu iCenter
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije  bo  z novim letom  omogočil   prevzem  elektronskih bolniških listov  (eBOL) preko portala SPOT (eVEM) .  Bolniške liste  boste lahko s port...
JAVNI SEKTOR- navodila eBOL
ZZZS omogoča prevzem elektronskih bolniških listov (eBOL) preko portala SPOT (eVEM). Bolniške liste lahko s portala prenesete ročno ali še enostavneje, uporabite direkten prenos v iCenter.
GOSPODARSTVO- navodila eBOL
ZZZS omogoča prevzem elektronskih bolniških listov (eBOL) preko portala SPOT (eVEM). Bolniške liste lahko s portala prenesete ročno ali še enostavneje, uporabite direkten prenos v iCenter.
Javni sektor - vrsta obračuna Sobivanje v zdravstvenem zavodu ob hospitaliziranem otroku
Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, v višini 80% od osnove po ZZVZZ od 1.delovnega dne v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Vnos vrste izplačila.
Javni sektor – vrsta obračuna za Izolacijo
V sistemu obračuna (Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna) za javni sektor preverite, če imate vrsto obračuna za izolacijo vneseno. Če jo imate, preverite nastavitve. Pravilno urejene nastavitve so prikazane na spodnjih slikah.
Delovna uspešnost - obvestilo glede dopolnitev pripomočka
Delovna uspešnost v javnem sektorju - obvestilo glede dopolnitev pripomočka.
Obračun šole v naravi
Obračun šole v naravi.
Priprava obrazca ER-28 – dopolnjena priprava zaradi izvzetih dodatkov
Dopolnjena priprava obrazca ER-28 zaradi izvzetih dodatkov.
Izračun osnov za boleznino z izvzetimi dodatki
Izračun osnov za boleznino z izvzetimi dodatki v javnem sektorju.
Dodatek za delo v tveganih razmerah
Dodatek na delo v tveganih razmerah in vključitev dodatka za delo v tveganih razmerah v nadomestila.
Avtorski honorarji iz odvisnega razmerja
Avtorski honorarji iz odvisnega razmerja.
Boniteta za službeni avto od 1. 7. 2020
Boniteta za službeni avto od 1.7.2020.
Izplačilo redne delovne uspešnosti D010 v javnem sektorju v ločenem obračunu
Izplačilo redne delovne uspešnosti (D010) v javnem sektorju v ločenem obračunu
D010 - delovna uspešnost - dodatno obvestilo
Delovna uspešnost v javnem sektorju.
Delovna doba v JS - krajši delovni čas
Delovna doba v javnem sektorju pri zaposlenih za krajši delovni čas.
Evidenca dopustov na obračunskem listu
Evidenca dopustov na obračunskem listu.
Evidenca prisotnosti - dodajanje dogodkov - Javni sektor + gospod.
Dodajanje dogodkov v evidenco prisotnosti za javni sektor in gospodarstvo.
Gospodarstvo – vrsta obračuna za Izolacijo
Vrsta obračuna za Izolacijo v gospodarstvu.
Gospodarstvo - Delo od doma
Delo od doma v gospodarstvu.
Izplačilo dela ob sobotah – dodatek za neenakomeren delovni čas – C190
Izplačilo dela ob sobotah – dodatek za neenakomeren delovni čas.
Javni sektor - Delo od doma - dodajanje vrste obračuna - A010
Dodajanje vrste obračuna za delo od doma v javnem sektorju.
Javni sektor - dodajanje vrste obračuna za Izredni plačani dopust - B030
Dodajanje vrste obračuna za Izredni plačan dopust v javnem sektorju
Gospodarstvo - Knjiženje oproščenih prispevkov
Knjiženje oproščenih prispevkov v gospodarstvu.
Kopiranje vrst obračuna - za gospodarstvo
Kopiranje vrst obračuna v gospodarstvu.
Vrednotenje preizkusov znanja NPZ
Vrednotenje preizkusov znanja NPZ.
Poročilo o zadržanosti in osebnem dohodku (ER-28) – dopolnitve
Poročilo o zadržanosti in osebnem dohodku (ER-28).
Obračunski listi po e-pošti
Pošiljanje obračunskih listov preko elektronske pošte.
Registracija časa - dodajanje skupnega dogodka več zaposlenim hkrati - Javni sektor + gospodarstvo
Dodajanje skupnega dogodka več zaposlenim hkrati v registraciji časa za javni sektor in gospodarstvo.
Shranjevanje dokumentov obračuna v eRegistrator
Shranjevanje dokumentov obračuna v eRegistrator.