Menjava potrjevalca delnega zneska brez brisanja dokumenta iz potrjevanja

Pri potrjevanju delnih zneskov je omogočena zamenjava potrjevalca delnega zneska dokumenta brez brisanja celotnega dokumenta iz potrjevanja.

Zgoraj omenjeno aktivnost lahko izvede Skrbnik potrjevanja v svoji čakalni vrsti potrjevanja dokumentov.

Primer: Račun pošljemo v potrjevanje skupini, v kateri sta podpisnici Mirjana in Mateja (delni zneski) ter ravnatelj. Mirjana je račun zavrnila, ker ji vsebina računa ni znana, meni, da bi ta račun moral dobiti v potrjevanje drug podpisnik – Nuša.
Skrbnik potrjevanja lahko takšen dokument pošlje v potrjevanje drugemu podpisniku, brez da bi moral brisati iz potrjevanja celoten dokument.
V čakalni vrsti ima Skrbnik potrjevanja sporočilo, kjer prebere razlog zavrnitve.

Untitled

Postavimo se na vrstico ter kliknemo na gumb Nivoji potrjevanja. Odpre se nam okno z informacijami.

Untitled

Tukaj nato kliknemo na gumb Dodaj aktivnost. Odpre se nam okno, kjer vnesemo aktivnost (potrditev delnega zneska/potrditev celotnega dokumenta) ter potrjevalca (ponudi nabor vseh potrjevalcev).

Untitled

Po kliku na gumb Potrdi, se nam dodana aktivnost zabeleži v Nivoje potrjevanja.

Untitled

Novo dodani potrjevalec lahko sedaj dokument vidi v svoji čakalni vrsti potrjevanja, ker lahko dokument potrdi ali pa zavrne.

Untitled

V tem prispevku