Namenske rešitve

eRegistrator

eRegistrator je dokumenti sistem, ki je vgrajen v Saop iCenter. Vanj shranjujemo dokumente, ki nastanejo med procesom poslovanja (Predračuni, Izdani računi, Dobavnice, Prejeti računi, Naročilnice,...). V eRegistrator pa lahko dodajamo tudi druge dokumente, da jih imamo shranjene na pregleden način. Uredimo varnostni sistem, kdo dokumente lahko gleda in kdo ne. Nad dokumenti se vrši tudi revizijska sled, da se vidi kdo je dokumente dodajal, gledal ali spreminjal.

Kuhinja, recepture in jedilniki

Program Kuhinja je namenjen osnovnemu spremljanju porabe živil v kuhinji. Omogoča izpise jedilnikov, enostavno knjiženje porabe živil za vse dnevno planirane obroke, izračun dejanske povprečne vrednosti obroka na osnovi števila obrokov in vrednosti porabljenih živil. Sistem omogoča planiranje porabe v kuhinji, ker lahko preko receptur in predvidenega števila obrokov predvidimo materialni strošek posameznega obroka. Povezan je z obračunom storitev, kjer lahko v povezavi z evidenco obrokov prenesemo število naročenih obrokov v program kuhinja. Pri prenosu podatkov se preračuna velikost posameznega obroka.

API

Registracija časa

Program je namenjen enostavni kontroli prisotnosti na delu. Sistem je zasnovan tako, da lahko vsak zaposleni tudi preverja vpisane ure, popravke pa lahko izvaja le pooblaščena oseba. Na ta način je že prvi delovni dan v mesecu možen prenos ur v obračun plač.

mojINFO

mojINFO je spletni program, ki zaposlenemu omogoča evidentiranje delovnih ur, najavo odsotnosti in pregled nad svojimi dokumenti v personalni mapi.