Kako vem, po kateri stopnji mi program računa amortizacijo

V osnovnih sredstvih lahko stopnjo amortizacije določimo z amortizacijsko skupino ali pa enostavno zapišemo le odstotek amortizacije v polje amortizacijska stopnja.

 

Če pa imamo primer, ko sta na enem sredstvu zapisani dve različni stopnji amortizacije, potem je najbolje da na zavihku spremembe preverimo po kateri stopnji nam program računa amortizacijo. Na zavihku spremembe poiščemo spremembo SP in zraven dobimo podatek o odstotku amortizacije.Če najdemo več sprememb SP potem datumsko pogledamo od kdaj naprej veljajo. Tako jih program tudi upošteva.Če pa nimamo nobene spremembe SP in imamo vpisane različne odstotke v amortizacijski skupini in stopnji amortizacije, v tem primeru nam bo upošteval Stopnjo amortizacije, ki je zabeležena na osnovnih podatkih.
Če pa na zavihku spremembe najdemo na isti datum dve spremembi SP z različnimi odstotki v tem primeru bo program upošteval zadnjo vneseno spremembo.Pripomoček za kontrolo amortizacijskih stopenj

Če smo v dvomih ali nas skrbi, da imamo mogoče na katerem osnovnem sredstvu obračunano amortizacijo po napačni stopnji, se pravi da na sredstvu ali v amortizacijski skupini imam zapisano eno stopnjo amortizacije, program pa računa po drugi stopnji, lahko na enostaven način to preverimo s pripomočkom. Pripomoček za kontrolo stopenj se nahaja med Pripomočki – Kontrola amortizacijskih stopenj.Če se v kontroli amortizacijskih stopenj ne prikaže nobenega sredstva, potem so podatki v redu. Če pa prikaže kakšno sredstvo ali seznam sredstev, potem je potrebno vsa ta sredstva urediti.


Prepišemo si šifre registrske ali pa ta seznam izvozimo v excel in si ga natisnemo. Odpremo izbrano šifro in preverimo podatke. Poglejmo si to na primeru šifre 0000077. Ko odpremo šifro 0000077 vidimo na osnovnih podatkih da je v pravi amortizacijski skupini s pravim odstotkom.


Preverimo še na zavihku spremembe, spremembo SP, ki nam pove po kateri stopnji se računa amortizacija.


Vidimo, da je pod spremembo SP zapisan napačen odstotek in sicer 40%. Se pravi na tem sredstvu se nam je računala amortizacija po napačnem odstotku.

Do takega primera lahko pride če smo recimo popravljali odstotek v amortizacijski skupini, nismo pa potem zagnali pripomočka – Sprememba am. skupin in stopenj.

Za naprej, to popravimo tako, da zaženemo pripomoček – sprememba am. skupin in stopenj, vpišemo datum, amortizacijsko skupino in šifro osnovnega sredstva pri katerem želimo zagnati to spremembo.


Sedaj preverimo podatke še na osnovnem sredstvu in vidimo da se nam je zapisala sprememba s pravilno stopnjo amortizacije. Tako bo amortizacija za letošnje leto pravila.


Prav tako tega sredstva, ki smo ga uredili ni več na seznamu, ki ga dobimo med Pripomočki – Kontrola amortizacijskih stopenj.

V tem prispevku