RS 2021.15.004

Fakturiranje

Umaknjene kontrole obveznih analitik po vrsticah, na dokumentih, ki jih ni mogoče spreminjati.

Davek na dodano vrednost - N

Urejena možnost za izbiro različnih šifer odbitnega deleža na istem dokumentu.

V tem prispevku