Verzija 2022.05.003

web.API

 • AddInvoice - popravljena json struktura vpisa podatkov metode. Struktura je vrnjena, kot je bila pred verzijo 2022.05.001.
V SAOPu zagotavljamo nespremenjeno delovanje API metod samo v primeru uporabe XML formata, za json format tega zagotovila ne dajemo!
 • AddCustomer / AddItem - Urejena težava, ki se je pojavljala ob klicu metod na postavitvah z SQL strežnikom 2014 ali starejšim.

Dobavitelji in kupci

 • Odpremni nalogi - Množično spreminjanje cen - Odpravljena težava pri Fakturiranju izbranih odprem v eno fakturo.
 • Naročila dobaviteljem - Odpravljena nepravilnost pri prikazu imena datoteke priponke.
 • Prevzemi
  • Odpravljena težava predlaganja cen pri vnosu preko okenskega vnosa.
  • Optimizirano knjiženje v MSP.
 • Izpisi
  • Analiza prevzema - Odpravljena težava za primere, ko se je pojavilo opozorilo: Cannot create file: "C:\Temp\c.txt".
  • Realizacija naročil dobaviteljem - Odpravljena težava za primere, ko se je pojavilo opozorilo: Cannot create file: "C:\Temp\c.txt".

Osnovna sredstva

 • Kartica osnovnega sredstva in drobnega inventarja - dodano, da se izpišeta dodatna polja 1 in 2, ki se jih vklopi v zavihku Osnovna sredstva / Nastavitve - Nastavitve programa.
V tem prispevku