Uvoz iz DK

Uvoz iz DK omogoča pripravo podatkov iz dvostavnega knjigovodstva.  Pogoj je urejena povezava na bazo podatkov dvostavno knjigovodstvo.

Urejena povezava, na bazo podatkov dvostavnega knjigovodstva, pomeni, da ima izbrana Šifra vira vpisano številko uporabnika DK in Šifro zbira (le-ta določa konte, ki bodo vključeni pri zbiranju podatkov).

Za izbrano obdobje se bodo uvozili podatki iz kumulativne tabele prometa v dvostavnem knjigovodstvu, ko ni izbrano polje Samo zapadlo

Samo zapadlo – podatki se bodo pripravili iz dvostavnega knjigovodstva, iz posameznih prometnih podatkov, tako, da bodo v izbrani vir vključene samo odprte postavke in to take, ki imajo valuto oz. rok plačila manjši od trenutnega datuma računalnika

V tem prispevku