Pregled revizijske sledi sprememb osebnih podatkov

Od verzije 2018.07.001 naprej omogočamo nov pregled podatkov v povezavi z varovanjem osebnih podatkov - Pregled revizijske sledi sprememb osebnih podatkov

Pregled zaženemo v glavnem meniju iCentra, na zavihku Bližnjice -> Šifranti -> Pregled revizijske sledi sprememb osebnih podatkov. 
Privzeto je pregled onemogočen z varnostnim sistemom.

Nastavitev varnostnega sistema

Pregled revizijske sledi lahko izvajajo samo pooblaščeni operaterji.
Za omogočitev pregleda nam mora skrbnik dodati pravico v aplikacijskem varnostnem sistemu.
To se stori tako, da dodamo operaterju dovoljenje: iCenter – revizijska sled sprememb osebnih podatkov.V zgornjem primeru vidimo, da smo dodali Skrbniku dovoljenje za pregled revizijske sledi osebnih podatkov. Sedaj Skrbnik lahko dostopa do pregleda.

Pregled revizijske sledi

Ko vstopimo v Pregled revizijske sledi sprememb osebnih podatkov se nam odpre spodnje okno.

Izpolnimo polja iskanjapo katerih želimo pregledati revizijsko sled ter se datumsko omejimo na datum, za katerega nas zanimajo spremembe.S klikom nase odpre tabela, kjer lahko vidimo seznam sprememb za določeno osebo.S klikom nav stolpcu Vsebina, kjer je Tip dogodka DML Update, se nam odpre spodnje okno, kjer vidimo zabeležene spremembe na Testnem Učencu B.

našem primeru vidimoda se je učencu spremenil naslov.S klikom nav stolpcu Spreminjal, kjer je Tip dogodka DML Update, se nam odpre spodnje okno, kjer vidimo, kdo in kdaj je spreminjal podatke. 
V našem primeru vidimo, da se je sprememba naslova zgodila 1. 6. 2018 ob 7:48:12, na računalniku WS, v modulu Obračun storitev (saopost.exe), vidimo ID Operaterja, WIN Prijavo, IP nalsov,

Izvoz v XML

Prikazane podatke je možno tudi izvoziti v XML obliko. S klikom na Izvoz v XML se nam odpre spodnje okno, kjer vpišemo ime datoteke in področje, na katero želimo datoteko shraniti.

Sledenje sprememb

Operater Skrbnik ima možnost sledenje sprememb vključiti oz. izključiti. 

To se uredi na Administracija -> Varnostni sistem -> Sledenje spremembV primeru, da želimo izklopiti sledenje sprememb, odstranimo kljukico in kliknemo na.V tem prispevku